Hamrin & Partners

Frukostseminarium på temat: Framgångsrik strategi!

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 10:54 CET

Framgångsrik strategi! – En fråga om att fokusera och prioritera ”rätt” saker.

 En framgångsfaktor för alla verksamheter är att skapa rätt strategi, fokus och verksamhetsfilosofi. En förutsättning för att lyckas med detta är att styrelse och ledning är överens om ansvarsfördelning, arbetssätt och att de i grunden delar samma ambitioner.

Behöver du mer kunskap och energi i arbetet med att utveckla strategier och förankra ledstjärnor med hjälp av en meningsfull affärsplaneprocess som löper över hela året? Då har vi något att berätta för dig! Seminariet är för dig som vill ta del av både lyckade och misslyckade exempel på arbeten med strategier, men också med att förankra dessa genom affärsplaneprocessen – allt till nytta för verksamhetens produktivitet och lönsamhet.

Alla framgångsrika bolag ser över sina strategier och affärsplaner med jämna mellanrum. En kärnfråga är om bolaget har rätt fokus, strategi och verksamhetsfilosofi. En annan fråga är om styrelse och högsta ledning har samma syn på verksamhetens huvudutmaningar och prioriterade aktiviteter. Om du kan svara ja på dessa frågeställningar kvarstår ändå att få hela bolaget med på tåget. Vad gör du och hur gör du det?

En viktig framgångsfaktor är att tidigt etablera ett ramverk för arbetet som ska baseras på marknadens utveckling och vad kunden är villig att betala för. Därefter behöver du snabbt få strategierna och målen, i positiv bemärkelse, att betyda något för de chefer och medarbetarna som förväntas realisera verksamhetens ambitioner.

Andra framgångsfaktorer handlar om hur duktig du är på att ställa höga, men motiverande krav på organisationen, samtidigt som medarbetarna, på ett individuellt plan, känner att de har ett eget beslutsutrymme.

Oavsett vilket område du väljer att prioritera är det nödvändigt att du inhämtar rätt input, gör rätt prioriteringar och berör människorna i organisationen.

Seminariet vänder sig till VD, ekonomichef, affärsområdeschefer och strategiansvariga, personalchef, informations- och kommunikationschef samt övriga i en ledningsfunktion som brottas med hur man ska gå till väga för att utveckla verksamhetens effektivitet och lönsamhet.

Seminariet leds av:

Hans-Otto Halvorsen – Inriktning på strategi, analys och förändringsledning. Jurist/advokat med lång erfarenhet inom tjänstesektorn, bland annat som VD för ett större transport/logistikbolag samt en service- och resebyråkedja.Datum: Torsdagen den 10 mars 2011

Tid: 07.30-08.00 Frukostbuffé

08.00-09.00 Seminarium

Plats: Frejgatan 32, Stockholm (nära Odenplan)

Hamrin & Partners är experter på att utveckla verksamheters affärs- och verksamhetsplaner. Vi säkerställer att orden snabbare blir till handling och att kunden kan räkna hem effekterna av prioriterade aktiviteter. I praktiken innebär det att vi utgör ett stöd i de flesta utmaningar som handlar om att utveckla och implementera verksamheters strategi, verksamhetsstyrning, kommunikation och ledarskap. Resultatet av ett samarbete med oss ger nya insikter och perspektiv, men framförallt en effektivare verksamhet, uthålligare vinst och ett starkare varumärke.