Villaägarnas Riksförbund

Frys taxeringsvärdena för småhus!

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 11:04 CEST

Arbetet inför småhustaxeringen 2012 har påbörjats, samtidigt som regeringen tillsatt en utredning om hur taxeringssystemet kan avskaffas. För att skydda småhusägarna mot systemets godtycklighet kräver Villaägarna att man fryser nuvarande taxeringsvärden, i väntan på utredningens slutsatser.

Det är snart dags för fastighetstaxering av småhus igen. En process som hittills ägt rum vart tredje år, men som kan vara på väg att försvinna. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning med uppdrag att utreda hur fastighetstaxeringen av bostäder kan avvecklas eller avsevärt förenklas.

– Villaägarna, som har en expert i taxeringsutredningen, kommer att arbeta för en avveckling av taxeringssystemet. Ingen ska behöva betala skatt eller avgifter som grundar sig på uppskattade och felaktiga värden. Frys därför även taxeringsvärdena på 2009 års nivå i väntan på att utredningen kommit med sina förändringsförslag, sägerHans Lemker, förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

Efter fastighetsskattereformen har taxeringsvärdenas betydelse minskat för många, eftersom det nu finns ett tak för fastighetsavgiften. Men ännu vid 2012 års taxering kommer omkring 44 procent att ha ett taxeringsvärde som ligger till grund för hur hög fastighetsavgift som ska betalas. Dessutom beskattas samtliga obebyggda tomter utifrån taxeringsvärdet.

Taxeringen har även betydelse för småhusägare med tomträtt eftersom tomthyra och friköpspriser beräknas på dessa värden.

– Taxeringsvärdena fastställs genom en schabloniserad massvärdering och är ofta mycket missvisande för enskilda fastigheter. Vid 2009 års taxering var det genomsnittliga felet drygt en kvarts miljon kronor. Det är en klen tröst för dem som får höga värden att andra får för låga så att det i genomsnitt blir rätt, sägerHans Lemker.

Pressbilder finns på Flickr. 

För mer information:
Lena Södersten, förbundsjurist, telefon 073-582 93 49
Henrik Fahlgren, presskontakt, telefon 070-600 84 18

1Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 323 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.