Svenska Freds

Frys vapenexporten till Venezuela

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2009 12:42 CEST

Efter att pansarskott som sålts från Saab till Venezuela förmedlats vidare till Farc-gerillan i Colombia kräver Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen att vapenexporten till Venezuela omedelbart avbryts.

- Vapenexporten till Venezuela måste nu omedelbart upphöra tillsvidare och en offentlig utredning måste granska hur vidareexporten till Colombia kunde ske. Utöver detta bör en granskning genomföras för att utreda om, och i så fall på vilket sätt, de svenska vapnen har använts i det colombianska inbördeskriget säger Anna Ek, ordförande i Svenska Freds.

Enligt riksdagens riktlinjer ska vapenexport till ett land som underlåtit att förhindra vidareexport av svensk krigsmateriel "i princip inte komma i fråga" så länge omständigheterna kvarstår.

- Riktlinjerna är mycket klara på den här punkten. Denna specificering tillkom efter Bofors smuggelaffärer på 1980-talet. Tills alla omständigheter har klarlagts bör därför all vapenexport, även följdleveranser, vara utesluten till Venezuela, säger Anna Ek.

Sverige har under 2000-talet sålt krigsmateriel till Venezuela för 474 miljoner kr.


För mer information kontakta:
Anna Ek, ordförande Svenska Freds
0709-540513

-------------------
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen bildades 1883 och är världens äldsta och Sveriges största fredsförening. En av grundarna, KP Arnoldson, fick Nobels fredspris 1908.
www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.wordpress.com