Näringsdepartementet

Frysning av Möllebackzonen och tunnelborrning - teman i två rapporter om Hallandsås

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 10:29 CET

Frysningen av den geologiskt komplicerade Möllebackzonen i Hallandsås går som planerat. Tunneldrivningen däremot ligger efter tidsplanen och vissa problem återstår. Detta konstaterar Hallandsåskommittén i sina två senaste granskningsrapporter.

Kommittén har avslutat en granskning av arbetet med frysning och injektering av Möllebackzonen som består av uppsprucket och vittrat berg med högt vattentryck.

- Vi anser att projektet har en genomtänkt och bra process för att frysa Möllebackzonen och arbetet fungerar som planerat. Framöver kommer vi att följa frågan om tunneldrivning genom zonen och den efterföljande upptiningen, säger Kerstin Borg Wallin, ordförande i Hallandsåskommittén.

Den andra rapporten rör den fortsatta granskningen av tunneldrivningens övergång från inkörningsfas till driftfas.

- Flera av inkörningsfasens problem kvarstår fortfarande, bland annat svårigheterna med bakfyllnaden som är viktig för stabiliseringen av tunnelröret, säger Kerstin Borg Wallin. Framöver ska kommittén särskilt titta på hur detta löses.

Även om tunnelborrmaskinen har fått upp hastigheten ligger tunneldrivningen i dag flera månader efter tidsplanen. Vilka konsekvenser förseningen kan få för sluttidpunkten vet Banverket inte ännu. Kommittén vill dock redan nu uppmärksamma att risken för en bestående försening har ökat och att en sådan försening kan medföra att projektet totalt sett fördyras.


Kontakt:
Louise Andersson
Informationsansvarig
08-405 27 30
070-661 09 52
louise.andersson@enterprise.ministry.se


-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Granskningsrapporterna finns att hämta på Hallandsåskommittens webbplats (http://www.hallandsaskommitten.se)