Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)

FSA uppmanar landsting och kommuner att ta ansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen!

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:25 CEST

- Det måste finnas verksamheter som tar emot arbetsterapeutstudenter. Huvudmännen måste visa att den verksamhetsförlagda utbildningen är viktig, annars får vi inga nya arbetsterapeuter, säger Inga-Britt Lindström ordförande i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)

Flera av arbetsterapeututbildningarna i Sverige har idag problem att hitta platser för sin verksamhetsförlagda utbildning. Här vilar ansvaret tungt på landsting/regioner och kommuner.

Det är angeläget att den verksamhetsförlagda utbildningen har hög kvalitet.

- En yrkesutbildning utan möjlighet till lärande i praxis kan knappast sägas leda till en yrkesexamen, säger Inga-Britt Lindstöm.

- FSA uppfyller sin del av arbetet. Vi arbetar aktivt inom yrkeskåren för en kvalitativ verksamhetsförlagd utbildning där arbetsterapeuter har adekvat handledarutbildning, säger Inga-Britt Lindstöm.

Nu måste landsting/regioner och kommuner ta ett större ansvar och visa att det är viktigt att arbetsterapeuter tar emot studenter.

De som tar emot studenter måste få:

· möjlighet till kompetensutveckling

· möjlighet till arbetsorganisatoriska förutsättningar för att vara handledare

· ekonomiska incitament för att ansvar

Arbetsterapeututbildningen är en akademisk yrkesutbildning innehåller både ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning som en sammanhållen enhet. Studenterna ska ha möjlighet att tillägna sig en bred baskunskap, allmän kompetens och yrkeskunskap som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

I tidskriften Arbetsterapeuten 3/2006 finns artiklar i ämnet. Beställ den från sose.fsa@akademikerhuset.se


För mer information

Kontakta: Inga-Britt Lindström, förbundsordförande 08- 466 24 47, 0733- 66 24 47.

Sofia Segergren, informatör på FSA, 0708- 11 15 33