Swedbank

FSB minskar ägandet i SpareBank 1 Gruppen

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 11:50 CEST

FöreningsSparbanken har idag tecknat avtal med Samarbeidende Sparebanker AS, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 Midt-Norge och SpareBank 1 SR-Bank om försäljning av 21.483 aktier i SpareBank 1 Gruppen AS till var och en, det vill säga totalt 85.932 aktier. Försäljningssumman uppgår till totalt 109,4 MNOK.

Detta innebär att FöreningsSparbankens ägarandel i SpareBank 1 Gruppen minskar från 25 % till 19,5 %. FöreningsSparbanken kommer därmed under andra kvartalet 2004 att upphöra med att redovisa ägandet i SpareBank 1 Gruppen enligt kapitalandelsmetoden.

Transaktionen ger begränsade finansiella effekter för FöreningsSparbanken. Utöver en reavinst på drygt 11 mkr kommer koncernens primärkapitalrelation att minska med cirka 0,02 procentenheter och kapitaltäckningsgraden öka med cirka 0,10 procentenheter.

Samarbetsavtalet med SpareBank 1 påverkas inte av försäljningen av aktierna. Det strategiska samarbetet med Sparebank 1 kommer att fortsätta, och affärsutbytet kommer att förstärkas, främst genom FöreningsSparbankens filial Swedbank Oslo, det helägda dotterbolaget Entercard samt det delägda First Securities.

För ytterligare information:

Annika Wijkström, vice vd, chef Swedbank Markets, tfn 08-585 913 97
Jesper Berggren, presschef, tfn 070-549 37 67