Svenska FSC

FSC fördjupar dialogen om miljöhänsyn

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 17:35 CET

Nu möts FSC och Skogsstyrelsen för att prata miljöhänsyn. FSC-skogsbrukets miljöhänsyn ska ligga på en högre nivå än lagen kräver. Därför är det viktigt med samsyn om hur lagens krav ska förstås och tolkas.
Sedan 1998 gör Skogsstyrelsen årliga utvärderingar av skogsbrukets miljöhänsyn. Flera olika typer av hänsyns utvärderas. Som slutresultat redovisas en sammanvägd bedömning.

Trenden i Skogsstyrelsens rapportering är att miljöhänsynen minskar i svenskt skogsbruk. Var saker gått snett syns inte. Skogsstyrelsens bedömning är en sammanvägning av olika typer av hänsyn, gjord i flera steg.

FSC-skogsbrukets regler ska ge mer miljönytta än lagen kräver. Alla  FSC-skogsbrukare sätter av fem procent av den produktiva skogen för naturvårdsändamål. FSC har också andra regler för miljöhänsyn, exempelvis för vad som ska lämnas på ett hygge och för att skydda mark och vatten. De sistnämnda reglerna knyter an till lagens hänsynskrav.

– För att det ska bli rätt måste FSC-skogsbruket och Skogsstyrelsens använda likartade metoder för att hitta miljövärden och för att spara eller på annat sätt skydda dem, säger Håkan Berglund, skogs- och standardansvarig vid Svenska FSC.

Tisdag den 8 november möts Skogsstyrelsen och Svenska FSC i Uppsala för att diskutera miljöhänsyn i skogsbruket. Mötet ingår i FSC:s arbete med att utveckla och förtydliga sina hänsynsregler och i Skogsstyrelsens dialogprojekt om miljöhänsyn.

– För att kunna överträffa lagnivån behöver FSC få Skogsstyrelsens tydliga besked om var den ligger, konstaterar Håkan Berglund.

För mer information kontakta:
My Laurell, kommunikationsansvarig, Svenska FSC, tel 070-652 22 70, my.laurell@fsc-sverige.org

Forest Stewardship Council, FSC, främjar ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Systemet är frivilligt, globalt och marknadsdrivet. Reglerna slår vakt om skogens uthålliga produktionsförmåga, rika växt-och djurliv och sociala värden.
Svenska FSC förvaltar FSC:s märke på den svenska marknaden.