Naturskyddsföreningen

FSC misslyckas att skydda naturvärden

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 10:55 CET

Trots Naturskyddsföreningens anmälningar mot skogsbolaget SCA för ett flertal tydliga brott mot skogscertifieringen FSC så har certifieringsorganet SGS valt att endast ge SCA en mildare typ av varning.

– Det är häpnadsväckande hur billigt SCA kommer undan, trots att de i högsta grad brutit mot FSC-reglerna. Upprepade, allvarliga brott mot reglerna, som avverkning av nyckelbiotoper, måste leda till konsekvenser för bolagen, annars fungerar inte FSC, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.
Skogsbolaget SCA, som är ett av världens största skogsföretag, har på senare år fått mycket kritik för sitt skogsbruk. Naturskyddsföreningen upptäckte i somras ett antal brott mot skogscertifieringen FSC, på flera olika hyggen. Fem anmälningar har gjorts till det certifieringsorgan som godkänt SCA:s FSC märkning. Anmälningarna gäller avverkade naturskogar i Västernorrland och Jämtland. Bolaget har bland annat avverkat urskogsartad skog och nyckelbiotoper. I anmälningarna har även ett mycket stort antal andra brott mot reglerna uppmärksammats, t ex avverkade naturvärdesträd, dålig hänsyn till död ved och rödlistade arter.

Nu har certifieringsorganet SGS, som utfärdar SCA:s certifikat, redovisat resultatet av årets miljörevision av SCA. I denna revision har även de fem anmälningarna från Naturskyddsföreningen behandlats.

Certifieraren har endast utfärdat en mindre varning (minor CAR, se faktaruta) för avverkad nyckelbiotop. För de andra punkterna som Naturskyddsföreningen har anmält har överhuvudtaget inga varningar utfärdats, endast tre observationer för avverkade naturvärdesträd, dålig hänsyn till rödlistade arter och död ved.

– FSC-certifieringens regelverk och tillvägagångssätt vid allvarliga överträdelser fungerar uppenbarligen inte tillfredsställande. Certifieraren har givit Naturskyddsföreningen rätt i sak men konsekvenserna för bolaget blir marginella. Det innebär i praktiken att certifieringsorganet SGS legitimerar avverkning av mycket skyddsvärd natur, vilket vi aldrig kan acceptera, säger Mikael Karlsson.

SCA fick 2007 fler större varningar (major CAR), den allvarligaste anmärkningen bolaget kan få inom FSC innan certifikatet dras in. Anmärkningarna handlade bl. a om att bolaget, upprepade gånger, avverkat nyckelbiotoper och naturvärdesträd.

Läs Naturskyddsföreningens anmälningar:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/skog/fsc-complaint-blabarstjarn.pdf
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/skog/fsc-complaint-fasikan.pdf
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/skog/fsc-complaint-lillgrav.pdf
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/skog/fsc-complaint-lillklump.pdf
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/skog/fsc-complaint-vattensjo.pdf

Läs certifieringsorganet SGS svar:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/skog/response-SGS-091207.pdf

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Malin Sahlin, skogshandläggare 070-311 84 51
malin.sahlin@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Fakta FSC:
FSC – Forest Stewardship Council är ett globalt certifieringssystem för skogsbruk med ekonomiska, ekologiska och sociala krav. FSC stöds av många organisationer och företag världen över, men har under senare tid kritiserats hårt av miljörörelsen bland annat för att brott mot reglerna inte lett till åtgärder. Nära hälften av den svenska skogen är FSC-certifierad

CAR – Corrective Action Request (krav på korrigerande åtgärder). CAR är ett resultat av en certifiering, kan liknas vid en varning för certifikatsinnehavaren.

Major CAR – utfärdas vid en större avvikelse från reglerna, pågående under lång tid, eller avvikelse som återupprepas. Den större avvikelsen resulterar i brister inom bolaget som avviker från något av FSC-standardens kriterium

Minor CAR – utfärdas vid mindre, tillfälliga eller enstaka avvikelser från reglerna. Utfärdas då åtgärder har vidtagits för att säkerställa att avvikelsen inte uppstår igen.

Observationer – problem som i sig inte behöver utgöra en faktisk regel avvikelse, men bedöms av certifieraren att i framtiden kunna leda till en avvikelse

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00