Svenska FSC

FSC®-certifieringens bidrag till biologisk mångfald

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 16:54 CEST

I år fyller den svenska skogsbruksstandarden 15 år. Svenska FSC har nyligen genomfört en studie för att följa upp hur FSC-certifieringen bidragit till att utveckla ett ansvarfullt skogsbruk i Sverige. Resultatet visar att FSC bidrar till en positiv utveckling för bevarandet av biologisk mångfald i skogen.

FSC värnar om skogens alla värden, de sociala, de miljömässiga och de ekonomiska. I den nyligen genomförda studien jämförs vad FSC:s miljökrav tillför i form av hänsyn utöver skogsvårdslagens krav och vad vetenskapen säger om vad denna extra hänsyn betyder för att bevara skogens mångfald. Studien visar att brandberoende insekter blivit vanligare, hur rödlistade skalbaggar gynnats av skapade högstubbar samt hur fågellivet gynnats av en ökad mängd lövträd, som en följd av kraven i FSC-standarden. FSC har en högre ambitionsnivå än skogsvårdslagen, och reglerna är mer detaljerade.

- Rapporten visar att du som konsument kan vara trygg när du väljer FSC-märkta produkter. Markägare som väljer FSC tar ett större ansvar för skogens alla värden. Tillsammans visar våra medlemmar att det går att göra skillnad i skogen och att den frivilliga certifieringen är ett viktigt verktyg i arbetet för ett mer hållbart skogsbruk, säger Lina Bergström verksamhetschef vid Svenska FSC.

- FSC bidrar till att skogsskötseln anpassas och områden avsätts. På så vis är FSC ett steg på vägen, men för att nå de nationella målen för biologisk mångfald krävs även andra åtgärder, säger Henrik von Stedingk, skogs- och standardansvarig hos Svenska FSC.

Just nu pågår en revision av den svenska skogsbruksstandarden. Medlemmarna från de tre kamrarna (miljö, social och ekonomisk) samlas för att förhandla fram en ny standard för skogsbruket. Arbetet med den nya standarden förväntas att vara färdig 2015.

- Det tar tid att revidera en standard. FSC bygger på ett trekammarsystem där konsensus måste uppnås för att ett förslag ska gå igenom. Det är unikt för FSC, säger Henrik von Stedingk

 

För mer information kontakta:

Lina Bergström, verksamhetschef på Svenska FSC, telefon 018-14 15 26

Henrik von Stedingk, skogs- och standardansvarig på Svenska FSC, telefon 070-776 96 01

FSC, Forest Stewardship Council, är en ideell organisation som främjar ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar med hjälp av standarder och certifiering. Systemet är frivilligt, globalt och marknadsdrivet. Över 170 miljoner hektar skogsmark i 80 länder är idag FSC- certifierad. I Sverige är drygt 50 procent av skogsarealen FSC-certifierad. Du hittar mer information om Svenska FSC på www.fsc-sverige.org