Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter

FSK kritiserar Kulturrådet

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2008 10:07 CET

Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK) är oroad över att politisk hållning tycks ha blivit en del av kvalitetsvärderingen av kulturtidskrifter. Kulturrådets granskning av tidskriften Mana visar att den på grund av politiska åsikter kan bli fråntagen sitt produktionsstöd.

Tanken är att stödet ska »främja hög kvalitet och mångsidigt utbud av åsikter och behandlade ämnen«. Kulturrådet bör därför inte vara en instans som tillämpar politisk gallring i sin myndighetsutövning. Det bör hållas en rågång mot rasism, men att värdera politiska åsikter är en annan sak.

– Om en tidskrifts politiska åsikter blir skäl till att inte ge stöd är vi ute på farligt vatten. Idag är det Mana som inte passar, imorgon kan det vara någon annan, säger föreningens ordförande Siri Reuterstrand som själv arbetar med två tidskrifter som får produktionsstöd.

Kulturrådets styrelse verkar i motsats till referensgruppens ordförande Arne Ruth, som noggrant undersökt den aktuella tidskriften, inte ha förstått »stödets övergripande kulturpolitiska funktion och kvalitetsmässiga aspekter«.

FSK tror att den demokratiska debatten och yttrandefriheten kan ta stor skada om Kulturrådet börjar ägna sig åt politisk censur, när uppgiften är att främja mångfald och kvalitet. Det handlar i förlängningen inte om den enskilda tidskriften Mana utan om principen att inte inskränka den svenska tryck- och yttrandefriheten.

Siri Reuterstrand fortsätter: »Ska man fortsätta på den här inslagna vägen kan vi snart glömma det där med ›den vildvuxna floran‹ av tidskrifter och får nöja oss med en väl tuktad rabatt nära huset.«

Sveriges kulturtidskrifter undrar nu om Kulturrådet i fortsättningen kommer att ha mer detaljerade synpunkter på det politiska innehållet i tidskrifterna.

För mer information, kontakta:
Siri Reuterstrand, ordförande i FSK,
mobil 0705-139068, e-post siri@alba.nu
Dan Abelin, koordinator på FSK,
mobil 0733-623959, e-post kansli@fsk.net

Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK) är en ideell medlemsorganisation som bildades 1995. FSK arbetar på olika sätt för att stärka kulturtidskrifternas position i Sverige och delar till exempel ut pris till »Årets kulturtidskrift«. Läs mer om föreningen och dess verksamhet på http://www.fsk.net/