RISE Research Institutes of Sweden AB

Fuktskador i putsade fasader – nu finns hjälp att få

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 14:19 CEST

I våras väckte problemen med fukt i putsade, odränerade träregelväggar stor uppmärksamhet. Nu har SP arbetat fram en handledning för hur undersökningar av dessa väggar ska göras. Torsdagen den 16 augusti 2007 informerades 30 skadeutredare från hela landet om mätteknik, mätvärdestolkning, skadebedömning och åtgärdsförslag. En lista på de företag som har fått denna information finns på SPs webbplats, www.sp.se Problem med fukt i putsade, odränerade ytterväggar har uppmärksammats i relativt nybyggda hus. Skador har skett inne i väggkonstruktioner som består av en träregelvägg som isolerats med styrencellplast eller styv mineralull direkt utanpå en yttre skiva av gips eller plywood. På isoleringen appliceras puts. – Det har visat sig att denna konstruktion är känslig för tillförsel av fukt. Om fukt kommer in i väggen tar det mycket lång tid att torka ut den, säger Ingemar Samuelson på SP. Påväxt av blånad, mögel och bakterier I vissa fall har skador i sådana väggar förklarats med att fukt tillfördes vid regn och kraftig blåst i samband med att byggnaderna uppfördes. – Trots att man försökte skydda väggarna kom vatten in och fuktade upp väggarna som relativt omgående fick påväxt av blånad, mögel och bakterier. Men läckage i samband med nybyggnad är inte den enda förklaringen till de skadefall av denna typ som har inträffat. Vatten läcker in vid otätheter Liknande skador som har drabbat både småhus och flerfamiljshus med samma väggkonstruktion kan inte förklaras med tillskottsfukt under byggtiden utan är orsakade av inträngande vatten efter att husen färdigställts. Vatten läcker in vid otätheter i fasaden i anslutning till detaljer, genomföringar, infästningar av balkonger, anslutningar till fönster etc. – Det går inte att genom att bara inspektera väggen på insida och utsida avgöra om den är skadad. Man måste mäta. Hur detta ska gå till och hur skadorna ska bedömas finns det nu riktlinjer för, säger Ingemar Samuelson. För mer information, kontakta: Anders Jansson, 010-516 57 26, anders.jansson@sp.se Kristina Mjörnell, 010-516 57 45, kristina.mjornell@sp.se Ingemar Samuelson, 010-516 51 59, ingemar.samuelson@sp.se SP är Sveriges bredaste forsknings- och teknologiinstitut. Genom forskning och teknikutveckling stärker våra 850 medarbetare konkurrenskraften hos de svenska företagen och bidrar till ett starkare innovationsklimat och till säkerhet, god miljö och en hållbar utveckling i samhället. I koncernen ingår också SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, SITAC, SMP Svensk Maskinprovning och YKI, Ytkemiska Institutet.