Geotec

Ful-el, finns den? Ett Almedalsseminarium om marginalel

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 11:23 CEST

Ful-el eller marginal-el är ett begrepp som används för att beskriva elkraftens miljöpåverkan. elen går att bedöma utifrån tex medelel eller marginal-el och i kombination med geoenergianläggningar får man diametralt olika miljöbelastning.

För att belysa och utreda om det går att använda marginalelsteorin med geoenergianläggningar har nystartade Geoenergicentrum ett Almedalsseminarium på ämnet.

Medverkande i panelen

Mikael Odenberg, Generaldirektör Svenska Kraftnät
Johan Barth, VD Svenskt Geoenergicentrum
Ulrika Jarlfäldt, VD Svensk Fjärrvärme
Tomas Hallén, Teknisk Direktör Akademiska Hus
Anita Aspegren, Chef avd Energieffektivisering Energimyndigheten
Lars J Nilsson, Professor Lunds Tekniska Högskola
Bengt Wånggren, VD Sweden Green Building Council

Moderator: Lars Wirtén, Wirtén PR & kommunikation


Praktisk info:

Tisdagen den 2 juli 2013
Kl 13.30 - 14.30
Graylings trädgård, Mellangatan 1, Visby

Varmt välkomna!


Nystartade Svenskt Geoenergicentrum är knutpunkten och kompentscentrum för geoenergin i Sverige. Huvudpunkten för verksamheten ligger i information om geoenergi men också statistikinsamling, forskning, utveckling och utbildningar om Sveriges tredje största förnybara energikälla.