IFS

FULL FART PÅ LEVERANSERNA AV IFS APPLICATIONS 2003

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2003 15:21 CEST

Totalt 138 företag har nu tecknat avtal om köp av senaste versionen av IFS affärssystem, IFS Applications 2003, sedan systemet lanserades i november förra året. De nya affärerna omfattar 77 nya kunder och uppgraderingar hos 61 existerande kunder. Dessutom har 60 kunder adderat komponenter från 2003-versionen till sina befintliga system. Många av affärerna har gjorts i tillverkningsindustrin medan Nordamerika och Sverige varit de mest framgångsrika marknaderna.

IFS Applications 2003 adresserar de dolda kostnader, så som anpassningar och utbildning, som ett systeminförande ofta innebär. Bland nyheterna i den nya versionen märks förutom ny branschspecifik funktionalitet även kvalitetsförbättringar och ett nytt supportkoncept. Systemets prestanda har förbättras och IFS Applications kan nu hantera 15 000 samtidiga användare eller 390 900 affärstransaktioner per timme på en Sun Fire-plattform.

– Det stora antalet nya affärer måste betraktas som en framgång på en marknad som visat stor tveksamhet till investeringar, säger Michael Hallén, VD på IFS. Förbättringarna i Applications 2003 har tagits emot mycket positivt av våra kunder, som kanske särskilt uppskattar att systemet är paketerat för snabb och effektiv uppgradering.

Nolato Plastteknik, som tillverkar och deltar i produktutvecklingen av plastkomponenter för internationella industriföretag så som Swedish Match och Sanitec samt kunder inom fordonsindustrin, har nyligen uppgraderat och driftsatt IFS Applications 2003. Uppgraderingen utfördes på endast 24 dagar. Nolato-koncernen har drygt 2 100 anställda och är noterad på Stockholmsbörsen.

– Detta är andra gången vi uppgraderar. Nolato har under åren genomgått många förändringar och systemet har alltid kunnat följa med, säger Magnus Hettne, ekonomichef på Nolato. Projektet har gått smidigt eftersom IFS Applications redan i sin standardversion erbjuder det verksamhetsstöd som Nolato behöver. Därmed har vi kunnat undvika många kostsamma anpassningar, samtidigt som det blir ännu lättare nästa gång vi ska uppgradera.

Med den nya versionen av IFS Applications har Nolato kunnat dra nytta av ny funktionalitet, ny teknik och bättre kvalitet. IFS har satsat hårt på att förbättra kvaliteten i IFS Applications med investeringar i nya supportverktyg och processer. Antalet buggar i IFS Applications har minskat till en fjärdedel under tre år, samtidigt som den totala kodmassan tredubblats.


Om IFS och IFS Applications
IFS utvecklar och levererar komponentbaserade affärssystem för medelstora till stora företag och organisationer. IFS Applications är baserat på webb- och portalteknologi med mer än 60 komponenter för tillverkning, företagets värdekedja (SCM), kundrelationer (CRM), service- och tjänsteproduktion, ekonomi, produktutveckling, underhåll och personaladministration. IFS erbjuder kunderna ett enklare och öppnare alternativ som kan implementeras steg för steg.

IFS är en av de stora affärssystemsleverantörerna i världen, har 3000 anställda, försäljning i 45 länder och mer än 350 000 användare världen över. Företagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (XSSE: IFS). För mer information, besök vår webbplats på www.ifsworld.com

För ytterligare information, kontakta:
Manni Svensson, Informationschef, IFS AB
Tel: 08-58 78 45 00
E-post: manni.svensson@ifsworld.com