NCC AB

Fullbokat på NCC:s utbildning i miljöcertifiering

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 09:04 CEST

NCC har i dagarna anordnat en utbildning i CEEQUAL – ett system för miljöcertifiering av mark- och anläggningsprojekt. Det stora intresset i branschen har lett till att NCC troligen utökar antalet platser till nästa utbildningstillfälle. 

– Vi gör det här för att få fart på miljö- och hållbarhetsfrågorna även på branschens mark- och anläggningssida. Det finns flera miljöcertifieringssystem på fastighetssidan, men CEEQUAL är det enda för mark- och anläggningsprojekt. Det är oerhört positivt att så många av våra kunder vill följa med oss på tåget mot en mer hållbar framtid, säger Christina Lindbäck, miljöchef på NCC.

CEEQUAL behandlar både miljöfrågorna och de sociala aspekterna av ett projekt. Några exempel är användningen av mark, vatten och energi, men även påverkan på ekologi, landskapsbilden, grannar, arkeologi samt minimering av avfall. Genom att använda sig av CEEQUAL lyfts hållbarhetsfrågan fram och hänger med igenom hela projektet.

Miljöcertifiering enligt CEEQUAL utvärderas just nu i pilotprojektet E4 Rotebro i samverkan med uppdragsgivaren Trafikverket. Målet är att se hur certiferingssystemet fungerar i praktiken och hur väl miljöcertifieringen lyckas vid NCC:s stora ombyggnationer av E4 vid Rotebro strax norr om Stockholm.

– Vi kan glatt konstatera att intresset för miljö- och hållbarhetsfrågor är mycket stort. Den här utbildningen blev fulltecknad och vi har redan flera som vill gå till våren. Därför kommer vi troligen utöka antalet kursplatser, säger Maria Eriksson, miljösamordnare på NCC Construction Sverige AB.

Utbildningen riktar sig till personer inom mark- och anläggningsbranschen som är intresserade av att bli så kallade CEEQUAL-assessorer. Efter utbildningen kan deltagarna ta med sig kunskaperna till egna projekt som de vill miljöcertifiera enligt CEEQUAL. NCC planerar att stå som kursvärd även till våren. Utbildningen är öppen för alla och genomförs av CEEQUAL. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Eriksson, miljösamordnare, NCC Construction Sverige AB. Telefon: 08-585 533 39
Birgitta Norberg, strategisk kommunikatör, NCC Construction Sverige AB. Telefon: 08-585 523 92 
NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se.

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2011 hade NCC i Sverige en omsättning på 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.