Ljungby kommun

Fullmäktige klubbade budgeten

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 13:36 CET

På torsdagskvällen klubbade Ljungby kommunfullmäktige budgeten för 2007. Till de 1,1 miljarder som föreslagits i budgeten lades det till ytterligare 300 000 kronor till sommarjobb för gymnasieungdomar sommaren 2007.

Det var vänsterpartiets Kerstin Wiréhn som yrkade på 300 000 kronor utöver budget till sommarjobben. De senaste åren har drygt 60 skolungdomar fått jobb tack vare pengar från staten. De pengarna har den nya, borgerliga regeringen tagit bort och därför får kommunen själv finansiera jobben om det ska bli några. 43 av fullmäktiges 49 ledamöter tyckte att Ljungby kommun skulle göra det och därmed gick Kerstin Wiréhns förslag igenom.

Annars präglades budgetdiskussionen av huruvida Ljungby kommun bör hyra delar av Tingshuset för 145 000 kronor om året. Flera ledamöter tyckte att när kommunen nu inte utnyttjat sin förköpsrätt, ska man heller inte hyra lokalen. Andra hävdade att Tingshuset är en kulturell miljö som det är viktigt att kommunen gör tillgänglig för invånarna. Bland annat skulle den kunna användas till fullmäktiges sammanträden, vid besök och för att visa den konstsamling som donerats till kommunen.

Frågan gick till votering sedan Kerstin Wiréhn (vänsterpartiet), Roland Johansson, (alternativet), Sten Moberg (folkpartiet), Nils-Erik Wetter (kristdemokraterna), Karin Bondesson (moderaterna) och Alf Johansson (kommunens bästa) yrkat på att de 145 000 kronorna skulle strykas ur budgeten. 25 ledamöter röstade för att hyra lokaler i Tingshuset, 20 röstade mot och 4 avstod från att rösta.