Landstinget Halland

Fullmäktige tar upp livsviktig fråga

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 09:46 CEST

Landstingsfullmäktige sammanträder på måndag den 10 maj, med start kl 10:00.
Dagens möte har transplantation och organdonation som tema.

Landstingsförbundet driver just nu projektet livsviktigt, vars syfte är att förmå fler människor i Sverige att göra sin donationsvilja känd. Avsikten är att detta ska bidra till att öka antalet transplantationer med hjälp av organ och vävnader från avlidna donatorer.
För att lyfta upp frågorna om transplantation och organdonation har landstingsfullmäktige bjudit in Bo Alm, projektledare för livsviktigt, till mötet på måndag.
Efter föredraget finns det utrymme för såväl politiker som journalister att ställa frågor till Bo Alm och till Varbergsbon Per Johansson, som överlevt tack vare en ny lever från en okänd donator.


Tid: Måndag den 10 maj kl 13:00. Frågestunden beräknas börja kl 13:45.

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal
Rådhuset, Halmstad


Landstingsfullmäktiges möte i övrigt behandlar bland annat årsredovisningen för Landstinget Halland 2003.För mer information:

Ann Fröström, informationschef, tfn 070-673 03 74
Bo Alm, projektledare, Landstingsförbundet, tfn 070-319 76 55