Umeå kommun

Fullmäktiges insamling till På Flykt Umeå

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 13:31 CET

Kommunfullmäktiges ledamöter skänker omkring 25 000 kronor till nätverket På Flykt Umeå. Pengarna kommer från den insamling av fikapengar som pågått sedan 1992, och som nu avslutats i nuvarande form. Nästa år kan en ny insamling komma att startas.

1992 öppnade ledamöterna i kommunfullmäktige ett konto med syftet att samla in de fikapengar som betalas under kommunfullmäktiges sammanträden. Under perioden 1993–2001 utbetalades 29 652 kronor från kontot, men för tiden 2002–2013 gör ändrade bankrutiner att en detaljerad redovisning inte låter sig göras.

Huvuddelen av utbetalningarna har använts till insatser för barn i och kring vänorten Petrozavodsk i Ryssland. Pengar har bland annat gått till Anna Kristensens barnhem, uppkallat efter grundaren av föreningen Vänortsbarn.

Pengar från insamlingen har också gått till projekt inom Internationella Blå vägen, och till skolklasser från Umeå som fått stöd inför studieresor till Petrozavodsk.

Saldot blir gåva

Med tiden har förutsättningarna förändrats och välgörenhetsinsatserna till barn med funktionsnedsättningar i Petrozavodsk har minskat betydligt. Föreningen Vänortsbarn är numera vilande.

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att avsluta den nuvarande insamlingsaktiviteten i och med kommunfullmäktiges sammanträde i december 2015. Saldot på kontot, 24 483 kronor, plus den summa som samlas in vid sammanträdet den 21 december 2015 kommer att översändas som gåva till nätverket På Flykt Umeå.

­– Gåvan är också ett sätt att framföra ett varmt tack till alla de personer som genom sitt ideella arbete ställer upp med olika insatser för behövande människor på flykt eller andra orsaker till umbäranden, säger Sven-Olov Edvinsson, 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Ny insamling

Avsikten är att återkomma under 2016 med en diskussion om förutsättningar för nya insamlingsaktiviteter men då med nya syften och nya former.

Mer information:

Sven-Olov Edvinsson (C)
1:e vice ordförande
kommunfullmäktige
Umeå kommun
070-602 66 34
sven-olov.edvinsson@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.