Jojka

Fullmaktsformulär

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2016 09:15 CEST

Fullmaktsformulär

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud att utöva min rätt vid årsstämma i Jojka Communications AB (publ) fredagen den 27 maj 2016, klockan 15.00.

Ombudets uppgifter

Ombudets namn Personnummer
Utdelningsadress
Post nr och postadress Telefonnummer dagtid

Ombudet deltar också för egna aktier på stämman: Ja Nej

Underskrift av aktieägaren (fullmakten måste undertecknas och dateras)

Aktieägarens namn Org. / Personnummer
Ort och Datum Telefonnummer dagtid
Namnteckning
Observera att vid firmateckning ska aktuellt registreringsbevis bifogas fullmakten.Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Fullmaktsformuläret med eventuella bilagor skickas till

Jojka Communications AB (publ), Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm

med kopia per e-post till
info@jojka.com

i god tid före stämman

   

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.