Upplands Väsby kommun

Fullsatt i Messingen när livsåskådning diskuterades

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2015 09:08 CET

Mer eller mindre religion i samhället? Vad är sekulär humanism? Vem bär ansvar för religiösa konflikter? Frågorna var många när elever och allmänhet ställde frågor till representanter för kristendom, judendom, islam och förbundet Humanisterna.

Närmare 200 personer besökte den föreläsning om livsåskådning som Väsby Nya Gymnasium arrangerade. I panelen satt Christer Sturmark, representant för förbundet Humanisterna, Fredrik Brusi, representant för islam, Folke Holtz represent­ant för judendom och Mats Jonsson representant för kristendom.

 – Vi på Väsby Nya Gymnasium tror att ett öppet offentligt samtal utifrån samhällrelevanta teman är en viktig del av demokratin. Skolan har en mycket viktig roll som gemensam mötesplats för unga människor med olika tros- och livsåskådningsuppfattning. Då är det extra viktigt att vi kan föra diskussioner och resonemang kring viktiga samhällsfrågor, säger Jonas Johansson, lärare i filosofi och samhällskunskap på Väsby Nya Gymnasium och en av initiativtagarna till föreläsningen.

Diskussionen leddes av två elever i årskurs 3 på gymnasiet. Engagemanget från såväl paneldeltagarna som åhörarna var påtagligt. Flera elever från gymnasiet hade skickat in frågor till panelen. Frågorna spände över dagaktuella konflikter till varför kvinnor i religiösa texter ges mindre utrymme än män. Frågan om yttrandefrihet kränker religionsfrihet eller tvärtom väckte mycket debatt.

– Jag tycker det är viktigt att vi får möjlighet att prata om de här frågorna. Det gör att förståelsen för olika religioner ökar och gör många aktuella frågor tydligare, säger Sara, en av eleverna i publiken.

För mer information:
Jonas Johansson, lärare Väsby Nya Gymnasium: 0709-75 78 24
Linda Corsvall, enhetchef kommunikationsenheten: 073-910 40 29

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se