Nulink - Linköpings näringslivsbolag

Fullsatt igen på NuLinks Företagslunch

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 15:57 CEST

Efter första fullsatta företagslunchen i augusti bjöd NuLink AB in till en andra lunchträff som även den blev fullsatt. Företagarluncherna kommer att genomföras en gång i månaden där nya företagare får chansen att träffa andra företagare i samma sits. Samtidigt får de chansen att ta del av viktig information om näringslivet i kommunen i ett forum som bjuder in till dialog och samverkan.

Sedan i maj tar NuLink en personlig kontakt med alla nystartade företag i Linköpings kommun för att bjuda in till företagsluncher. Det är en del av NuLinks verksamhet som syftar till att skapa ett gott näringsklimat genom att stärka dialogen mellan kommun och näringsliv.

 - Företagsluncherna är en del av vår satsning att skapa ett gott näringslivsklimat i Linköping där en ingrediens är att det finns gott om mötesplatser för företagare, men även att nya företagare känner sig välkomna och får en bra information och kontaktyta till viktiga samarbetspartners, säger Magnus Petersson, VD NuLink AB.

För att på ett enkelt och konkret sätt nå kommunens företagare erbjuder NuLink AB ett paket som kallas NuLink Startklar där bl.a. företagsluncherna utgör en del. Målet med NuLink Startklar är att samla nya företagare och erbjuda dem ett nätverk, möjlighet att få samlad information från viktiga samarbetspartner och framförallt känna sig välkomna som företagare i Linköpings kommun.

- Två fullsatta möten visar att det finns ett stort behov hos nya företagare att träffa andra företagare men även få ta del av relevant information i startfasen av företagandet. Det är otroligt roligt att se att så många verkligen tar sig tid att komma till företagslunchen och dessutom ger så positiv feedback, menar Helena Bernholtz, småföretagarlots NuLink AB.


Företagarluncherna fortsätter hela hösten en gång i månaden.
Anmälan är kostnadsfri och görs via www.nulink.se.