Svetax Invest

Fullständig framgång för FLYGTAXI

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 13:12 CET

I maj 2009 inledde Taxi Kurir AB och Taxi 020 AB en rättegång i form av ett skiljeförfarande mot Flygtaxi Sverige AB. De yrkade att skiljenämnden skulle fastställa att Flygtaxi Sverige AB brutit mot ett avtal och därför skulle betala skadestånd med ett mycket stort belopp. 

Under rättegången har framkommit att Taxi Kurir AB och Taxi 020 AB spridit information om tvisten till utomstående. De har bl.a. gjort gällande att Flygtaxi Sverige AB skulle förlora rättegången och därmed tvingas betala ett skadestånd som bolaget inte skulle klara av. Enligt vad vi förstått har informationen bl.a. syftat till att försvåra för Flygtaxi Sverige AB och för Sverigetaxi att bedriva och utveckla sin verksamhet genom att exempelvis rekrytera nya åkare. 

Mot denna bakgrund vill vi informera om att rättegången nu är avslutad. Utgången blev en fullständig framgång för Flygtaxi Sverige AB. Det innebär att Taxi Kurirs och Taxi 020 yrkanden ogillades helt och hållet. Istället ålades de att betala full ersättning till Flygtaxi Sverige AB för bolagets rättegångskostnad. De skall dessutom betala hela ersättningen till skiljenämndens ledamöter.  

Det är naturligtvis glädjande att vi fått bekräftat att Flygtaxi Sverige AB inte begått något avtalsbrott. Nu kan vi lägga detta bakom oss och istället koncentrera oss på att utveckla verksamheten vidare i både bolaget och i Sverigetaxi.

För mer information kontakta

Lars Dornérus, VD FLYGTAXI
0734 24 63 54
ld@flygtaxi.se

Svetax Invest - taxis eget affärsbolag

Luntmakargatan 96, 113 51 Stockholm, tel 08 120 920 20, info@svetax.se