Moll Wendén Advokatbyrå

Fullt hus hos Moll Wendén på Sveriges första Term Sheet Battle

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 07:00 CET

Torsdagen den 1 mars 2012 anordnades Sveriges första Term Sheet Battle på Moll Wendén Advokatbyrå i Malmö. Lokalerna var fulla till bristningsgränsen av entreprenörer och investerare både från Köpenhamn och södra Sverige när förhandlingsspelet drog igång.

David Klose, advokat och delägare på Moll Wendén, inledde om firmans satsningar på entreprenörer i regionen genom samarbeten med inkubatorerna på MINC och Medeon och om Moll Wendéns erfarenhet av investeringsavtal. Det första förhandlingsspelet kring investeringar i Köpenhamn anordnades i höstas och det är tack vare Moll Wendéns kontakter med den amerikanske advokaten Brad Furber och det Köpenhamnsbaserade Startupbootcamp som det var möjligt att genomföra eventet i Malmö. Andra sponsorer till eventet var MINC och Sunstone Capital.

— Ett övergripande huvudsyfte med kvällen var just att betona vikten av samarrangemang över sundet. Det är nödvändigt om vi vill lyckas bygga upp en verkligt konkurrenskraftig startup community som också attraherar utländska investerare, säger David Klose. Som region får vi göra det själva – ingen annan kommer att göra jobbet åt oss.                                                                                                                                                                         

Under 2,5 timmar fick åhörarna bevittna ett förhandlingsspel, med Hampus Jakobsson och Carl Silbersky som entreprenör respektive affärsängel - i närkamp med  Jimmy Fussing, i rollen som investerare. Utgångspunkten var ett amerikanskt investeringsförslag med de villkor som investeraren erbjöd investera i bolaget på. Ledda av kvällens regissör –  Brad Furber – diskuterade Hampus, Carl och Jimmy sina respektive ståndpunkter i fråga om bolagsvärdering, utspädning och preferensaktiernas särställning vid exit likväl som styrelsesammansättning, beslutsmajoritet och vesting. Hetsiga förhandlingar blandades förhandlingstrick, humor och konkreta erfarenheter och råd från verkliga förhandlingssituationer som deltagarna erfarit.

I dialog med Brad Furber betonade David Klose även att flera skillnader finns mellan investeringar som görs enligt svensk respektive amerikansk lagstiftning – till exempel i fråga om beskattning.

När kvällen led  mot sitt slut var åhörarna eniga: ett mycket bra och matnyttigt event som de gärna går på fler gånger.

-Term Sheet Battle Malmö var häftigt. En verkligt njutbar prestation av de tävlande och jag har fått många nya bra insikter, sa Fredrik Carlsson, från Mobenga.  

Många i publiken uttryckte ett behov av att få lära sig ännu mer och att investeringsförhandlingar är mer komplexa än de hade trott.

Kvällens övning gav åhörarna en uppfattning om hur komplext ett Term Sheet kan vara – och att det är viktigt med professionell hjälp när man förhandlar. För att läggas till grund för ett dynamiskt förhandlingsspel var det föreslagna investeringsförslaget självklart tillspetsat. Som entreprenör kan villkoren som diskuterades ikväll säkert uppfattas som på gränsen till skrämmande komplicerade. Men även det är en viktig lärdom – om man verkar i en region som trots allt attraherar utländska investerare – och vill fortsätta att göra det.

—Meningen är inte att man måste komma ihåg alla detaljer, men ta med sig en djupare insikt om huvudfrågor som alltid måste diskuteras i en investeringsförhandling - oavsett komplexitet, fortsätter David Klose.

I verkliga livet är Hampus Jakobsson bl a affärsängel, strateg och en av grundarna till TAT ( The Astonishing Tribe) samt arbetar på RIM.  Carl Silbersky är affärsängel, investerare och tidigare VD för Polar Rose. Jimmy Fussing är Managing Partner på Sunstone Capital, ett av nordens mest tongivande venture capitalbolag. Alla tre har stor erfarenhet av att förhandla investeringsavtal med både svenska och utländska investerare. 

Se eventet på YouTube

Se foton från kvällen

MOLL WENDÉN advokatbyrå erbjuder kvalificerad affärsjuridisk rådgivning till stora och medelstora företag. Kunderna är oftast välkända och finns inom alla branscher. MOLL WENDÉN advokatbyrå har sin bas i Malmö och tar en aktiv roll i den regionala näringslivsutvecklingen. MOLL WENDÉN har lång erfarenhet av affärsjuridiskt arbete och arbetar lika ofta internationellt som nationellt. Advokatbyrån bildades 2003 genom ett övertagande av Linklaters verksamhet i Malmö.