AMF

Fullt hus när AMF Fastigheter presenterade Urban Escape Stockholm

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 17:06 CEST

Mitt i city, i anslutning till Gallerian, finns fem hus, fyra gator och två bortglömda torg. Detta kvarter ska AMF Fastigheter under namnet Urban Escape Stockholm förvandla till ett helt nytt stadsrum. För att stimulera en positiv stadsutveckling ställs det stora krav på fastighetsägare att tänka nytt och långsiktigt. Hur man gör detta framgångsrikt diskuterades idag vid ett fullsatt lunchseminarium hos AMF fastigheter med nära 100 deltagare.

– I vanliga fall brukar man tala om första spadtaget men detta kan liknas vid det första hjärtslaget. Urban Escape Stockholm är ett stort projekt för oss, vi ska förändra ett område som är lika stort som nio Hötorgsskrapor och vi ska göra det rejält, sa Mats Hederos, vd på AMF Fastigheter.

Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (M) inledde med att välkomna projektet. Han menade att det offentliga rummet måste leva och kännas inbjudande. Han ser fram emot samarbetet för att bland annat göra Brunkebergstorg till en plats där Stockholmare och besökare vill umgås.

Peter Mullan vice vd för Friends of the High Line delade sedan sina erfarenheter från projektet High Line på Manhattans västra sida. High Line är ett intressant projekt där samarbete stått i fokus när en övergiven upphöjd järnväg förvandlats till en upphöjd trädgård och en plats där stadsbor och besökare kan umgås annat ord än umgås.

Den här veckan har Peter tillsammans med Karolin Forsling chef för stadsutveckling och marknad på AMF Fastigheter, besökt de torg och tak som är en del av Urban Escape Stockholm. Peter delade då med sig av sina tips och råd till det kvarter som nu påbörjar sin förändring.

– High Line började som en galen idé som ingen trodde var möjlig att genomföra. Nu har High Line stått klart sedan flera år och har förändrat bilden om hur New York-borna ser på sin stad, sa Peter Mullan. Samtidigt framhöll han att det krävs samarbete med staden och andra aktörer för att lyckas.

Peter menade vidare att han såg många likheter mellan High Line och vad AMF Fastigheter vill åstadkomma med Urban Escape Stockholm. Bland annat tillgängliggörandet av nya gemensamma ytor och viljan att tillföra ny energi och emotionella värden till staden.

– Behovet av den tredje platsen som varken är hem eller arbete växer allt mer, och för att skapa en attraktiv plats krävs en mix av olika innehåll i ett kvarter. Den tredje platsen ska kunna ge möjlighet till både koncentration och umgänge vilket blir är viktigt i en urban vardag. Urban Escape kommer att få flera sådana platser, så som hotellobbys, foajéer, lounger, restauranger, caféer och torg- och takmiljöer, poängterade Karolin Forsling.

Även Alan Murray och Camilla Andersson från innovationshuset NeueHouse i New York deltog vid seminariet och pratade om värdet av att skapa en plats som stimulerar kreativitet, innovation och tillväxt.

– Vi insåg tidigt att om vi ville skapa rätt förutsättningar för innovation så var vi tvungna att tänka om helt vad gäller kontorsplatser. Vi har genom NeueHouse skapat en miljö där människor kan kombinera affärsliv med en urban livsstil, sa Alan Murray partner på NeueHouse.

Karolin Forsling presentade sedan AMF Fastigheters visioner för Urban Escape Stockholm som ska stå färdigt våren 2018. Information finns i AMF Fastigheters pressmeddelande, se www.urbanescape.se.

– Stockholm växer och det utmanar oss som fastighetsägare att tänka långsiktigt på vad företagen behöver för att behålla och utveckla talangfulla medarbetare. Vi vill skapa en miljö där både start-ups och etablerade företag kan stimuleras och samverka, och där nya svenska innovationer kan nå marknaden, säger Karolin Forsling.

Samtalet leddes av Ola Ahlvarsson entreprenör och samarbetspartner för Epicenter, ett innovationshus som öppnar inom Urban Escape Stockholm i höst.

Läs mer om Urban Escape Stockholm: www.urbanescape.se

Se en kort film om Urban Escape Stockholm på http://www.youtube.com/amffastigheter

För ytterligare frågor, kontakta:

Cecilia Österholm, PR och Information, 08-696 3305, AMF Fastigheter,
cecilia.osterholm@amffastigheter.se

Karolin Forsling, chef stadsutveckling och marknad, AMF Fastigheter, 08-696 3270,
karolin.forsling@amffastigheter.se

AMF Fastigheter AB utvecklar och förvaltar AMF-koncernens fastighetsbestånd. Inriktningen är kontor och cityhandel i Stockholm. Några av de mest kända fastighetsinnehaven är Femte Hötorgshuset, Gallerian, MOOD Stockholm och CityCronan i Stockholm. Marknadsvärdet uppgår till drygt 46 miljarder kronor inklusive delägarskap i bostadsföretaget Rikshem.