Fundior

FUNDIOR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 09:54 CET

Helåret 2010 
- Nettoomsättning var 0 kronor (1,9 miljoner kronor) 
- Övriga rörelseintäkter var 0,7 miljoner kronor (5,0 miljoner kronor)
- Nettoresultat var -2,9 miljoner kronor (2,8 miljoner kronor)
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 kronor (0,01 kronor)
- Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning för 2010

Siffrorna i bokslutsrapporten har inte reviderats.


Styrelsen/VD-kommentar:
- Fundior är snart redo att lansera nya finansiella tjänster för att stödja kapitalanskaffningen för framtida fastighetsförvärv.

Viktiga händelser under 2010
Fundior AB genomförde en företrädesemission mellan datumen 15.01.2010 - 05.02.2010 och en riktad nyemission i mars 2010. Bolaget tillfördes totalt 6,8 MSEK genom dessa emissioner.

Fundior AB genomförde 02.-23.06.2010 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) avseende att överlåta samtliga sina aktier i ICT mot betalning i form av nyemitterade aktier i Fundior. Erbjudandet innebar att Fundior erbjud elva nyemitterade Fundior-aktier för två ICT-aktier. Fundior lyckades genom detta erbjudande bli den största aktieägaren i ICT med ett totalt innehav på 31.67%.

Viktiga händelser efter perioden
Fundior Finans & Försäkring AB har den 2011-02-23 fått tillstånd från Finansinspektionen att bedriva följande verksamhet:

- Försäkringsförmedling, samtliga livförsäkringsklasser (direkt)
- Försäkringsförmedling, skadeförsäkring grupp A, olycksfall- och sjukförsäkring (direkt) - Fondandelsförmedling, sidoverksamhet
- Investeringsrådgivning om fondandelar, sidoverksamhet

Fundior Finans & Försäkring AB har också ansökt om tillstånd för att bedriva inlåningsverksamhet och inom kort väntas även detta tillstånd bli klart från Finansinspektionen.

Nästa resultatrapport
Fundior AB:s årsredovisning för år 2010 publiceras på Fundior AB:s webbplats www.fundior.se den 2011-05-09. Nästa resultatrapport (Kv1 2011) publiceras den 2011-05-30.

Nästa bolagsstämma
Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 2011-06-15. Exakta uppgifter om tid och plats meddelas senare.

Rapporten i sin helhet bifogas
28 februari 2011

Mattias Karlsson
Ordförande

Arto Leino 
Styrelsemedlem

Reijo Kirstua 
Styrelsemedlem, VD


För ytterligare information kontakta:
Reijo Kirstua VD,
Tel: 08-55 11 13 20
E-post: reijo.kirstua@fundior.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Fundior Bokslutskommuniké 2010.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Fundior

Om Fundior
Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Bolaget investerar i fastigheter, ägarlägenheter, fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier. Fundior AB (publ) har sitt säte och kontor i Stockholm. Fundior AB (publ) aktie är listad på marknadsplatsen AktieTorget i Stockholm.

Ytterligare information: www.fundior.se


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här