Fundior

Fundior: Fundior tar nästa steg på den svenska finansmarknaden

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 16:50 CET

 

Fundior AB´s dotterbolag Fundior Finans & Försäkring AB, i fortsättningen kallat Fundior FF AB, fortsätter sin utveckling på den svenska finansmarknaden i syfte att bli en betydande aktör inom försäkringsförmedling och inlåning för privatpersoner, företag och externa partners genom nytt tillstånd från Finansinspektion samt anställningen av en Nordic Business Manager.

Fundior AB har anställt Mats Haquinius som Nordic Business Manager och han ska ansvara för Fundior FF AB´s tillväxt i Sverige och i senare skede de övriga nordiska länderna. Mats har tidigare mångårig erfarenhet från försäkringsförmedling och partnersamarbeten från bl. a. Hennig-Nicholls Kapitalförädling AB och EFG Bank AB.

I samband med detta har Fundior FF AB detta även fått tillstånd från Finansinspektionen att bedriva följande verksamhet:
* Försäkringsförmedling, samtliga livförsäkringsklasser (direkt)
* Försäkringsförmedling, skadeförsäkring grupp A, olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
* Fondandelsförmedling, sidoverksamhet
* Investeringsrådgivning om fondandelar, sidoverksamhet

Inom kort väntas även tillståndet för inlåningsverksamhet bli klart från Finansinspektionen.
"Det känns fantastiskt att vara med om att sätta Fundior på kartan i Norden. Att axla rollen som Nordic Business Manager är ett stort ansvar men med min tidigare erfarenhet, i kombination med ett genuint personligt intresse för branschen, så känner jag mig trygg i utmaningen" säger Mats Haquinius.
Fundior FF AB kommer så snart produktportföljen är klar att erbjuda kapital- och pensionsförsäkringar under eget namn, externa depåer med stor valfrihet avseende handelsplattform och tillgångar, ett stort utbud av förvaltade försäkringsfonder, strukturerade produkter, egna fastighetsfonder, inlåningskonton, fonder från de ledande förvaltarna i både Sverige och resten av världen samt ett antal specialfonder vi kommer att vara unika med på den svenska marknaden.

Fundior AB´s VD Reijo Kirstua säger att, "med våra nya tillstånd och nyanställning kommer vi att ta vår idé vidare. Vår plan har varit att etablera en lönsam och kundorienterad försäkrings- och inlåningsverksamhet för att erbjuda våra kunder möjligheten till bl. a. investeringar i vårt fastighetsbestånd men även i andra intressanta placeringsalternativ. Den nya verksamheten kommer generera kapitaltillskott som utvecklar vårt fastighetsägande och de nya projekt vi har inom fastighetsområdet."

För ytterligare information kontakta:
Reijo Kirstua, VD
Fundior AB (publ)
Tel: 08-55 11 13 20
E-post: reijo.kirstua@fundior.se

Mats Haquinius, Nordic Business Manager
Fundior Finans & Försäkring AB
Tel: 08-55 11 06 10, 0735-06 50 05
E-post: mats.haquinius@fundior.se

Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Bolaget investerar i fastigheter, ägarlägenheter, fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier. Fundior AB (publ) har sitt säte och kontor i Stockholm. Fundior AB (publ) aktie är listad på marknadsplatsen AktieTorget i Stockholm.
Ytterligare information: www.fundior.se