Funera AB

Funera lanserar videotjänst för planering av begravningar

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 10:29 CEST

Nu lanserar internetbaserade begravningsbyrån Funera personlig rådgivning via videotjänst. Kunderna får då träffa en rådgivare virtuellt för att få hjälp att planera och beställa begravningen. Tekniken möjliggör även visning av olika alternativ för exempelvis blommor och kistor direkt på skärmen.

Inom vården finns sedan förra året på vissa vårdcentraler möjlighet för patienter och läkare att mötas via video. Ett digitalt möte underlättar för patienterna då man slipper långa resvägar och väntetider när en fysisk undersökning inte är nödvändig. Nu tar även Funera steget inom begravningstjänster genom att lansera sin nya livestreamade videotjänst för rådgivning.

– Det här är ett efterlängtat steg som vi nu tar. Många kunder uppskattar det personliga mötet men även att kunna sitta hemma när de beställer begravningar. Med vår videotjänst är vi faktiskt inte bara den första begravningsbyrån i Sverige utan även en av de första i världen som kan erbjuda ett personligt möte på distans vid planering av begravningar, säger Dennis Jillvert, vd på Funera.

Kunden bokar först en tid för rådgivning via videotjänsten och får därefter en länk att logga in på. Det som behövs är en dator med internetuppkoppling. Webbkamera är inte nödvändigt då endast kunden ser rådgivaren och inte tvärtom.

Rådgivaren kan även via en interaktiv skärm visa olika alternativ på exempelvis begravningsblommor och kistor direkt för kunden. Det är företaget Liveshop som tillhandahåller tjänsten och tekniken.

Begravningsbranschen är fortfarande mycket traditionell och bara en av fyra vet om att det går att planera och beställa begravningen på internet eller via ombud på telefon, enligt en undersökning som Funera gjorde i höstas. Hos en traditionell begravningsbyrå kostar en begravning mellan 18 000 – 26 000 kr men priset kan vara svårt att räkna ut då det ofta är tilläggskostnader som gravsten, transport m.m. (Källa: Sveriges Begravningsbyråers Förbund). De senaste åren har dock ett antal internetbaserade aktörer startats som inte har lika höga administrativa kostnader i form av kontor, och därför kan hålla priserna nere.

– Vi är måna om att hela tiden utveckla våra tjänster till kunderna och därför känns det viktigt att använda sig av de tekniska lösningar som finns i dag för rådgivning på distans. Den möjligheten som redan finns inom vården för patienter att möta sin läkare online tycker jag är ett lysande exempel, säger Dennis Jillvert.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Nordvall, marknadsansvarig Funera

patrik.nordvall@funera.se, tfn: 0733 - 99 40 05

www.funera.se

Funeras undersökningen genomfördes av PFM Research under perioden 1-6 oktober 2015. Sammanlagt 1000 kvinnor och män i åldern 18 år och uppåt deltog. Resultatet är riksrepresentativt.

Funera startades med insikten om att begravningsbranschen var en av de få branscher som ännu inte hade tagit del av IT-revolutionen. En bransch som fortfarande i stor utsträckning jobbade med papper och penna. Där kundmötet fortfarande till stor del var mycket av ett säljmöte och där många kunder upplevde ett obehag över att vara utelämnad till en begravningsbyrå i ett läge av sorg. I ett läge då man inte orkar reflektera över kostnader.

Med hjälp av IT och personer med mångårig erfarenhet av att bygga upp framgångsrika företag så kan Funera erbjuda samma produkter och tjänster som en traditionell byrå men till en mycket mindre kostnad. Det som framförallt skiljer Funera från en traditionell byrå är att vi inte har fysiska möten för begravningsplaneringen. Utan detta sköts på Internet eller telefon. Detta ger kunden en större kontroll, självständighet och frihet i processen.

funera.se