Funera AB

Funera tar in 15 miljoner genom en nyemission för fortsatt utveckling på den svenska och finska begravningsmarknaden

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2016 10:36 CEST

I en nyemission har delägarna Verdane Capital, Patrik Rees och Anders Falk investerat 15 miljoner kronor för fortsatt utveckling av verksamheterna i Sverige och Finland. Investeringen ska främst gå till att anställa personal, lager och marknadsföring.

Funera var den fösta begravningsbyrån på internet i Sverige och har nu vuxit till 10:e största begravningsbyrån sett till antal begravningar. Nyemissionen är ett steg i att expandera och ta större marknadsandelar i både Sverige och Finland.

- Vi ser att den ökande digitaliseringen i samhället ställer moderniseringskrav på begravningsbranschen både i Sverige och internationellt. Med hög grad av kundorientering och digitalisering är Funera väl positionerat för att ta en ledande roll i denna omställning. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med Funera för att utveckla verksamheten under de kommande åren, säger Björn Beckman, investeringsansvarig på Verdane Capital Advisors.

Begravningsbranschen är traditionell och har varit oförändrad sedan en lång tid tillbaka. Det har inneburit att de flesta begravningsbyråer inte har tagit steget in i e-handel. Marknaden är generellt lågt konkurrensutsatt och har oftast en monopolliknande prissättning, vilket leder till höga slutnotor för kunden.

- Vårt sätt att arbeta och hur vi presenterar utbud och tjänster har visat sig fungera väldigt bra. Den här investeringen kommer att göra att vi kan anställa personal, utveckla verksamheterna och ta marknadsandelar i både Sverige och Finland, säger Dennis Jillvert, vd på Funera.

För mer information, vänligen kontakta: Dennis Jillvert, VD Funera 

E-post:dennis.jillvert@funera.se, tfn: 0760253123

Funera.se

Funera startades med insikten om att begravningsbranschen var en av de få branscher som ännu inte hade tagit del av IT-revolutionen. En bransch som fortfarande i stor utsträckning jobbade med papper och penna. Där kundmötet fortfarande till stor del var mycket av ett säljmöte och där många kunder upplevde ett obehag över att vara utelämnad till en begravningsbyrå i ett läge av sorg. I ett läge då man inte orkar reflektera över kostnader.

Med hjälp av IT och personer med mångårig erfarenhet av att bygga upp framgångsrika företag så kan Funera erbjuda samma produkter och tjänster som en traditionell byrå men till en mycket mindre kostnad. Det som framförallt skiljer Funera från en traditionell byrå är att vi inte har fysiska möten för begravningsplaneringen. Utan detta sköts på Internet eller telefon. Detta ger kunden en större kontroll, självständighet och frihet i processen.

funera.se