Jenny Ström

Funktionshinder i fokus – Expertisen samlas på Minikonferens

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2016 21:01 CEST

Media har under hösten uppmärksammat hur funktionshindrade barn och ungdomar inte får det stöd som de har rätt till från samhället.

Den 5 oktober påpekade Skolverket i en ny utredning att det finns stora brister i stödet till skolelever med funktionsnedsättning. Främst saknas behörig och kompetent skolpersonal samt tillgång till expertis och utbildning.

Just detta behandlas på en Minikonferens på World Trade Center i Stockholm månd 10 okt kl 16.30 - 21.00. Bland deltagarna finns Ing-Marie Wieselgren, Bengt Eliasson, Anna Sjölund, Tatja Hirvikoski, Pål Burman och Jiang Millington.

Evenemanget leds av Jenny Ström, egen företagare och sedan cirka 10 år en av landets ledande opinionsbildare när det gäller kunskap om adhd och Asperger. Läs mer på jennystrom.com. Vid frågor, maila till info@jennystrom.com eller ring 070-252 10 38