Vägverket

Funktionshindrade ska ge tips till Vägverket

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 09:39 CEST

Välkommen till ett seminarium där

Funktionshindrade ska ge tips till Vägverket

Vägverket hälsar media välkommen till ett, s.k. ”Open Space”-seminarium. Ett fyrtiotal funktionshindrade och deras intresseorganisationer från Östergötland i norr till Blekinge i söder har hörsammat inbjudan för att delge oss vilka svårigheter man stöter på i trafiken, var man upplever att bristerna är störst just nu, hur man tycker att Vägverket ska jobba med tillgänglighet, osv.

– Tanken är att vi under en dag ska lyssna och sammanställa den kunskap och de behov funktionshindrade har för att sedan sprida den till alla som jobbar med att utforma vägtransportsystemet. Vi jobbar också för att få in tillgänglighet för funktionshindrade från början i Vägverkets planeringsarbete, berättar Andreas Gréen, tillgänglighetsrådgivare Vägverket Region Sydöst.

Tid: Onsdagen den 1 oktober kl 10-15

Plats: Elmia, Kongress och Konferens, Jönköping

Program
09.30 Kaffe

10.00 Hur ska vi jobba för att öka tillgängligheten för funktionshindrade?

Vägdirektör Rolf Johansson

10.45 Introduktion och temaval inför grupparbeten

Deltagarna bestämmer vilka tillgänglighetsfrågor man vill diskutera under dagen

12.00 Lunch

13.00 Grupparbeten och redovisning

14.30 Summering av dagen

Kontaktperson:
Andreas Greén, tfn 036-19 20 19, 070-474 02 39