Signode Industrial Group AB

Fusion ger en ännu starkare aktör på den svenska marknaden

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 14:30 CET

Signode AB och Burseryds Bruk AB genomför en fusion av sina verksamheter fr.o.m. den 1 januari 2016.

Det fusionerade bolaget kommer att erhålla namnet ”Signode Industrial Group AB”.

Signode grundades 1913, och etablerades i Skandinavien 1951.

Signode AB har sitt huvudsäte i Täby, strax norr om Stockholm, med lokalt placerade och kunniga säljare och servicetekniker.

Signode täcker praktiskt taget hela världen, något som borgar för hög kompetens och kontinuitet, dvs trygghet för kunden.

Merparten av produkterna, både förbrukningsmaterial och maskiner, tillverkas inom Signode Industrial Group.

Signode erbjuder systemlösningar för emballering, godsskydd och märkning av gods; bandnings-, sträckfilms- och märkningsutrustning anpassat för de flesta applikationer.

Burseryds Bruk grundades redan 1910 och har sitt säte i Burseryd i västra Småland.

Företaget har en stark lokal förankring, eftersom de flesta av de anställda bor på orten eller i dess närhet.” Ett gott arbetsklimat skapar ansvarskännande och engagerade medarbetare – något som borgar för en hög och jämna kvalitet”, säger Per Myhrberg, produktchef på Burseryds Bruk .

Burseryds Bruk tillverkar kallvalsade bandstålsprodukter som säljs via egen säljorganisation såväl som genom återförsäljare över hela världen.

Burseryd arbetar inom produktområdena emballageband, kabelband, vintunneband, industriband och varmförzinkade band för varierande applikationer.

”Exempel på våra egna starka varumärken är Signode, Strapex och Burseryds Bruk. Vår bolagssammanslagning kommer att ha en positiv inverkan för våra kunder då vi blir en ännu effektivare och starkare aktör på den svenska marknaden” säger Hans Hermansson, säljdirektör på Signode, Skandinavien.