HQ Bank

Fusionen av HQ Direct genomförs

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 13:40 CEST

Finansinspektionen har godkänt den sedan tidigare annonserade fusionen av HQ Direct in i HQ Bank, och fusionen genomförs per dagens datum.

HQ Direct är en av de största aktörerna på den nordiska börsen och erbjuder direktmarknadsaccess till ett stort antal globalt ledande börser. Verksamheten, som förvärvades den 22 oktober 2008, kompletterar HQ:s befintliga verksamhet inom investment banking, och medför ett utökat produkterbjudande och en breddad kundbas i och utanför Sverige.

Fusionen genomförs för att skapa en enklare bolagsstruktur samtidigt som kapitalbasen kan utnyttjas mer effektivt.

"Integrationsarbetet löper enligt plan och fusionen kommer att leda till ytterligare kostnadssynergier inom administration och infrastruktur samt att HQ Investment Bankings erbjudande och intäktsbas breddas ytterligare." säger Mikael König, VD och koncernchef på HQ.


För ytterligare information:
Mikael König, VD och koncernchef HQ Bank, tel: +46 (8) 696 17 00HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.

HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.

HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm.

Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).