Hagströmer & Qviberg AB

Fusionen mellan Hagströmer & Qviberg och HQ Fonder genomförd

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 13:57 CEST

Bolagsverket har idag, i enlighet med tidigare meddelad tidplan, registrerat fusionen mellan Hagströmer & Qviberg AB och HQ Fonder AB, vilket innebär att fusionen är genomförd.

Bolagsverkets registrering innebär att samtliga HQ Fonders tillgångar och skulder har övergått till Hagströmer & Qviberg. Bolagsverket har även registrerat den vid extra bolagsstämma i augusti 2005 beslutade emissionen av stamaktier som utgör fusionsvederlag till HQ Fonders aktieägare. De nyemitterade stamaktierna i Hagströmer & Qviberg beräknas vara bokförda på mottagarnas, de aktieägare i HQ Fonder som per idag är registrerade i den av VPC förda aktieboken, värdepapperskonton tisdagen den 1 november 2005.

Efter emissionen av de 2 540 524 stamaktierna som utgör fusionsvederlag, uppgår det totala antalet stamaktier i Hagströmer & Qviberg till 6 778 620. Hagströmer & Qviberg har inga aktier av något annat aktieslag utestående.
”Nu är fusionen i hamn. Nya Hagströmer & Qviberg förvaltar över 50 Mdr SEK och kommer fortsätta att vara ett snabbt växande kassaflödesföretag med stor andel återkommande intäkter och god lönsamhet. Mervärdesprodukter- och tjänster utgör nu huvuddelen av bolagets intäkter och resultat. Hagströmer & Qviberg ser med tillförsikt på framtiden”, säger Patrik Enblad


För ytterligare information kontakta
Patrik Enblad, VD
Tel: 08-696 17 00


Hagströmer & Qviberg (H&Q) är en ledande fondkommissionär med fokus på Investment- och Private Banking.
Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktie- och derivathandel och egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser.
Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i fyra städer i Sverige. Antalet anställda är cirka 200.
Företaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (HAGQ).