Hela Sveriges Assistans

Fusket drabbar hela assistansbranschen

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 11:23 CET

Försäkringskassan och svenska skattebetalare är brottsoffer för ett omfattande bedrägeri. Fusket med den statliga ersättningen för personlig assistans som uppdagats i Halland är inget annat än en kupp mot välfärdssamhället.

Det är bra att fusket kommer upp till ytan. Vi har ingen anledning att ifrågasätta dess stora omfattning eller att en debatt om assistansersättningen är ett måste. Fusket ställer tydliga krav på oss privata assistansanordnare att ytterligare se över att allt går rätt till hos våra egna kunder och inom våra egna bolag.

Vi har sedan tidigare sett att de kommande tillståndskraven för anordnare av personlig assistans kan vara ett viktigt verktyg för att försöka begränsa fusket med assistansersättningen. Rätt utformat får tillståndskravet effekten att hålla undan oseriösa assistansbolag samtidigt som valfriheten för assistansberättigade inte begränsas.

Samtidigt leder fusket med personliga assistenter till ett olyckligt misstänkliggörande av alla assistanssökande, assistansberättigade och anordnare av personlig assistans. Funktionshindrade riskerar att mötas av en än större skepsis och ärliga och seriösa aktörer i branschen får svårare att tas på allvar.

Fusket bidrar även naturligtvis till att pengar som skulle ha använts till personlig assistans hamnar i orätta händer. Vi märker redan hur Försäkringskassans bedömningar har hårdnat till följd av stora besparingskrav och att det nu är svårare att få igenom en ansökan om personlig assistans. Det är dessutom ytterst olyckligt att assistansens kritiker, eller skeptiker, nu får tillfälle att nämna fusket och assistansreformens kostnader i samma mening.

Vår stora förhoppning är att frihet under ansvar även i fortsättningen får råda. Den personliga assistansen har varit ett verktyg för att leva ett fritt, självständigt och värdigt liv. Det är på många sätt en reform som på ett utomordentligt sätt representerar den moderna välfärdsstaten. Funktionshindrade har inte råd att tappa den reform som en gång gett dem möjligheten att vara fullvärdiga medborgare.

Därför är det av yttersta vikt att fusket åskådliggörs, diskuteras och framförallt stoppas.

Hela Sveriges Assistans är ett privat assistansbolag med målet att ständigt förbättras och utvecklas.

Läs flera pressmeddelanden från HSA här.