Riksutställningar

Future Exhibitions – en publikation om framtidens utställningar

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 09:11 CEST

"Gör museet till en social scen", säger Ken Arnold, utställningschef på medicinmuseet Wellcome Collection, London, när han intervjuas i Riksutställningars trendrapport Future Exhibitions. Den första utgåvan av publikationen lanseras i samband med Nordisk museikonferens i Malmö den 1-3 april 2009.

På jakt efter museernas och utställningsmediets framtid har Riksutställningar samlat trendspaningar, innovativa lösningar, goda exempel, åsikter och insikter från områden inom konst, pedagogik och teknik i den nya publikationen Future Exhibitions. Skribenter och trendspanare från Mexico, Tyskland, USA, Sydafrika, Sverige och en rad andra länder har med sin kompetens och erfarenhet sökt svaren på morgondagens frågor.

I den mest omfattande artikeln visar Katherine Watson, chef för Lab for Culture i Amsterdam, på möjligheter i det digitala samhället som de stora kulturinstitutionerna än så länge inte utnyttjat till sin fulla potential.

Hon menar också att det skett en förändring av publikens roll: "Publiken är inte längre bara en lyssnare och mottagare av upplevelserna omkring honom/henne, utan alltmer en deltagare i den konstnärliga processen." 

I Riksutställningars uppdrag ingår att utveckla utställningsmediet tekniskt, konstnärligt och pedagogiskt. Future Exhibitions är en del av den utvecklingen. Sedan tidigare finns även webbtidningen och omvärldsbevakningen Spana! tillgänglig via Riksutställningars webbplats och som ett elektroniskt nyhetsbrev. Future Exhibitions stärker konceptet med mer analyser och slutsatser om framtiden.

Publikationen Future Exhibitions omfattar en inlaga om 144 sidor på svenska och engelska. Lanseringen sker i samband med Nordisk museikonferens i Malmö den 1-3 april, där många inom branschen får tillfälle att mötas kring dessa frågor. Konferensen arrangeras av Riksförbundet Sveriges Museer.  Future Exhibitions ska ges ut en gång per år och kan beställas via www.riksutstallningar.se/futureexhibitions_1.

För mer information:
Mårten Janson, redaktör
0498-79 90 67
marten.janson@riksutstallningar.se

Eric Fugeläng, marknadsansvarig
0498-79 90 69 
eric.fugelang@riksutstallningar.se