Kista Science City AB

Future Friday ska inspirera till karriär inom informationsteknik

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 06:00 CET

Future Friday är ett växande evenemang i Kista Science City som ska inspirera ungdomar att välja en karriär inom området informations- och kommunikationsteknik, ICT. I år förväntas hela 1500 gymnasieungdomar komma till Future Friday.

Tid: 9 mars 2012 kl. 08.45 – 13.00.
Plats: Forum, Isafjordsgatan 39, Kista Science City

Framtida kompetens inom ICT är en förutsättning för svensk konkurrenskraft i den globala kunskapsekonomin. I Kista Science City pågår ett aktivt arbete för att stärka länken mellan gymnasieskola, högskola, arbetsmarknad och näringsliv inom området ICT.

- Att visa ungdomar på möjligheterna med en utbildning och karriär inom ICT är väldigt viktigt för att Stockholm även i framtiden ska vara ledande inom teknikområdet, säger Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholms stad.

Till Future Friday kommer elever från gymnasieskolor till en upplevelsedag där framtidens utbildningar och arbete inom ICT visas upp i form av föreläsningar, seminarier och uppvisningar av nyskapande tekniska lösningar. Under dagen satsas på utvecklande och framtidsinriktade möten mellan ungdomarna, högskola och näringslivet.

- Kunskapen om vad ICT-arbetsmarknaden innebär är i många fall begränsad hos dagens ungdomar. Future Friday ger gymnasieeleverna chansen att göra ett mer välunderbyggt val när det ska forma sin egen framtid, säger Robert Rönngren, projektledare för Future Friday.

- Vi vet att allt fler företag söker efter ICT-kompetens och den efterfrågan lär inte minska. Därför är det väldigt positivt att Future Friday lockar fler och fler ungdomar varje år som är intresserade av en framtid inom ICT, säger Anette Scheibe Lorentzi, vd Stiftelsen Electrum och Kista Science City AB.

Under dagen hälsas ni varmt välkomna att möta elever, lärare och företrädare för högskolor och näringsliv.

Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm inviger årets Future Friday kl. 08.45 i Aulan.

Presskontakt:
Rick Forsling, KTH
+46 (0)8 790 42 25
rickf@kth.se

Ytterligare information hittar du på www.futurefriday.se

KSC AB arbetar med att utveckla Kista Science City. Vår uppgift är att förbättra villkoren för de verksamma i regionen genom att verka för givande samarbeten mellan företag, forskning, akademi och staden. Vi samordnar flera av de nätverk, projekt, evenemang och mötesplatser som utgör motorn i Kista Science Citys ekosystem för utveckling och tillväxt. KSC AB arbetar även med att marknadsföra Kista Science City lokalt, regionalt och internationellt.