Rikspolisstyrelsen

Fyra av tio döda i personbilsolyckor har inte bälte

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 10:19 CET

Bälte är det enskilt viktigaste skyddsutrustningen i bilen. Ändå är fyra av tio av dem som dör i personbilsolyckor i sydöstra Sverige obältade. Nästa vecka genomför Polisen en insatsvecka för att öka bältesanvändningen.

Sedan 1997 undersöker Vägverket alla dödsolyckor i trafiken. Syftet är att få en djupare förståelse för orsaken till olyckan för att där det går kunna åtgärda riskerna. Bilbälte har visat sig ha en avgörande betydelse för om man ska överleva. I landet som helhet skulle 80 liv per år räddas om alla använde bälte.

- Unga män och yrkestrafikanter är de som fortfarande i större utsträckning kör obältade. Bland de unga männen är det också så att flertalet av dem som kör rattfulla inte heller har bälte, säger Hans Sävenhed, trafiksäkerhetsingenjör Vägverket Region Sydöst.

För att få ökat fokus på bälte, hastighet och nykterhet är 2007 utnämnt till trafiksäkerhetens år. Vägverket samarbetar med Polisen och NTF för att sprida information och kunskap.
Vecka åtta genomför Polisen i Östergötlands län en bältesvecka.
- Användandet av bälten och bilbarnstolar är en av de viktigaste faktorerna för att minska skadorna vid trafikolyckor. Polisen vill med den här kontrollveckan bidra till att fler använder bälten och bilbarnstolar, säger Hans Lundgren, chef för trafikpolisen i Östergötland.

I samband med polisens insatsvecka kommer NTF att sprida information på olika platser i länet. Organisationen kommer att finnas på affärscentrum, bilprovningen och andra välbesökta platser för att sprida kunskap om bilbältets betydelse.
- Taxichaufförerna finns bland dem som använder bälte allt mer. Men vi har samtidigt problem att få dem som åker kortare sträckor på vägar de känner att använda bälte. Så det finns mer att göra, säger Carl-Göran Sjöström, verksamhetsledare på NTF i Östergötlands län.

Länk till NFT:s siffror på bältesanvändningen i kommunerna
http://www.ntf.se/ostergotland/NTFLokalt/

För mer information:
Hans Sävenhed, trafiksäkerhetsingenjör Vägverket Region Sydöst, 013-28 90 21, 070-547 61 42
Hans Lundgren, trafikpolischef Östergötlands län, 013 - 24 68 08
Carl-Göran Sjöström, verksamhetsledare NTF Östergötlands län, 013-14 44 75, 070-209 72 19