KPMG AB

Fyra av tio inköp görs utanför inköpschefens kontroll

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 09:34 CET

Resultaten från KPMGs globala inköpsrapport avslöjar en låg inköpsmognad hos företagen. Hela 40 procent av företagens inköp görs utanför inköpsavdelningens kontroll. I studien framkom också att endast 31 procent av inköpsavdelningarna är involverade i strategiska beslut som exempelvis om företaget ska tillverka eller köpa in en produkt.

KPMGs internationella rapport ”The Power of Procurement”, som är framtagen i samarbete med CPO Agenda och omfattar 585 inköpschefer, visar att många inköpsfunktioner ses som enbart stödfunktion i företagen. Inköpsfunktionen påverkar i snitt mindre än 60 procent av företagens totala inköpsvolym. Det betyder att 4 av 10 inköp görs utanför inköpsavdelningens kontroll. I studien framkom också att endast fyra av tio inköpsavdelningar är med och riskbedömer leverantörskontrakt, vilket gör att många organisationer inte har en uppfattning om eller kan värdera sin leverantörsrisk. Bara 4 procent av företagen säger sig vara ”exceptionellt bra” på att värdera risker i sin egen leverantörskedja.

– Inköp har länge ansetts vara en supportfunktion som säkerställer lägsta pris och bästa möjliga leveranstid. Självklart står kostnadsbesparingar högt på agendan i dagens osäkra ekonomiska läge, men organisationer som inte klarar av att göra skillnad på kortsiktiga besparingar och att leverera bestående värde kommer att få det svårt, säger Robert Liljeblad, ansvarig för inköpsrådgivning på KPMG.

Studien visar att inköpsfunktionen stöder och skapar värde för företagen. Trots det är endast 31 procent av inköpsavdelningarna involverade i strategiska beslut som berör dem, till exempel om företaget ska tillverka eller köpa en viss produkt.

Av studien framgår även att i en femtedel av företagen krävs fortfarande manuell handpåläggning vid minst 30 procent av fakturahanteringen, vilket visar att organisationer inte fullt ut har realiserat värdet av sina IT-investeringar. Generellt visar KPMGs studie att företag kan bli mycket bättre på inköp och att en bra inköpsfunktion bidrar till bättre resultat.

– Om inte företagen involverar sin inköpsavdelning i större utsträckning riskerar inköpsbesluten att lämnas åt slumpen eller personliga relationer, något som få bolag har råd med i längden. Involvera inköpsavdelningen i ett tidigt skede och inse att deras uppgift inte bara är att pressa priserna, avslutar Robert Liljeblad.

Rapporten finns att ladda ner från kpmg.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Liljeblad ansvarig för inköpsrådgivning KPMG, tel. 073-327 22 57, robert.liljeblad@kpmg.se

Joakim Löfgren, Presskontakt KPMG, tel. 070-653 00 77, joakim.lofgren@kpmg.se

Om KPMG

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 145 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.