Vägverket

Fyra av tio omkomna saknar bälte - men år 2002 bröts den ökande trenden

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2003 14:19 CEST

Av de 1079 personer som omkommit i bilolyckor de senaste sex åren har 419 varit utan bilbälte (39 procent). I olyckor där fordon voltat var åtta av tio obältade visar Vägverkets statistik över dödsolyckor i Sydsverige.

Olycksstatistiken från förra året gör dock gällande att antalet obältade som dödats i trafikolyckor med bil inte ökar längre. Den uppåtgående trenden har för första gången sedan djupstudierna startade 1997 brutits. Under 2002 dog 78 obältade personer i Sydsverige vilket kan jämföras med 88 året innan.

Vägverket genomför djupstudier av samtliga dödsolyckor i vägtrafiken i Sverige. Nu har undersökningarna för åren 1997 till 2002 sammanställts i Vägverkets tre sydligaste regioner, som omfattar Värmland, Västra Götaland, Halland, Östergötland, Småland, Blekinge och Skåne. Studien visar även på en markant skillnad mellan kvinnor och män, där hela 44 procent av männen inte bar bälte vid dödsolyckan medan samma siffra för kvinnor var 24 procent. En tydlig ålderstendens kan även utläsas, där åldersgruppen av 20 till 29-åringar är klart överrepresenterad i dödsolyckorna med obältade trafikanter, med undantag från den östra regionen (Östergötland, Småland, Blekinge). – Vi bedömer att hälften av dem som inte haft bilbälte skulle ha klarat sig om bälte använts. Det finns en stor potential att rädda liv, säger Kenneth Svensson, på Vägverket Region Västs analysavdelning i Göteborg.

Ett tjugotal nya bilmodeller är i dag utrustade med intilligenta bilbältespåminnare. Detta initiativ kommer att öka bilbätesanvändningen markant i framtiden.Höjda böter tillsammans med en nationell bilbälteskampanj under hösten 2002 har redan bidragit till ökad bilbältesanvändning i Sverige, enligt Väg- och transportforsknings institutet, VTI, men fortfarande finns mycket att göra. I höst fortsätter Vägverkets nationella kampanj för att öka användningen av bilbälte, där man samarbetar med NTF och Polisen. Polisen kommer då särskilt att kontrollera bilbältesanvändningen.

För ytterligare information kring djupstudier och dess statistik kontakta:
Kenneth Svensson, Analysavdelningen, Vägverket Region Väst, 031-63 52 37 eller 070-513 22 59 Lars Ekman, Vägverket Region Skåne, 044-19 51 36 eller 070-519 51 36