Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad

Fyra beslut av Kommunstyrelsens kulturhuvudstadsutskott vid Umeå kommun.

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2012 12:48 CET

Aktiviteter mellan MADE

Off-MADE ska innefatta allt som händer mellan MADE-festivalerna och på andra arenor än i NorrlandsOperans lokaler. Off-Made beviljas nu 500 000 kr.

MADE ( Music, Art, Dance, Experience) arrangeras av NorrlandsOperan och är Umeås årligt återkommande scenkonstfestival med en blandning av olika uttryck och konstformer. Här möts internationella artister och konstnärer, lokala kreatörer och entusiaster och publik från alla håll.

NorrlandsOperan vill också arrangera Off-Made för att synliggöra och öka MADE:s närvaro i staden och stärka Umeå som kulturhuvudstad.

Exempel på aktiviter är, samarbete med Danmark kring experimentell musik, med Umeå Open och Popupfestivalen, med Stockholmsbaserade musikkollektivet Spektakulära system, Interactive Institute i Umeå och med Kultur på Campus vid Umeå universitet.

Off-Made som även söker stöd hos Kulturrådet, siktar även nationellt och David Moss uppdrag som konstnärlig ledare fortsätter 2013-2014.

 Största teaterproduktionen under 2014

Länsteatrarna i de fyra nordligaste länen samarbetar kring projektet Norrländsk passion, nybyggarkultur möter ursprungsbefolkning som beviljas 150 000 kr till en förstudie. 1 900 000 kronor reserveras till en turné under 2014.

Det är Västerbottensteatern, Scenkonstbolaget i Sundsvall, Estrad Norr i Jämtland och Giron Sámi Teathér som samarbetar kring nyskrivna texter på temat ”Det handlar om oss i Norrland”. Tanken är att föreställningarna ska ge norrlänningar insikter om sig själva och sin plats i historien. Musik och starka visuella intryck ingår och spelplatsen är ett tält.

Norrländsk passion är den största teaterproduktionen under kulturhuvudstadsåret och kommer att kunna nå en bred och mångfacetterad publik , anser kulturhuvudstadsutskottet. Norrländsk passion har tidigare beviljats 160 000 av Kulturrådet.

 Littfest vill öka de europeiska inslagen

Littfest som är Norra Nordens största litteraturfestival, beviljas 250 000 kr till sitt arrangemang 2013. Under 2012 fyrdubblades de internationella författarna under festivalen.

Det totala antalet författare var 100 och nu vill Littfest utveckla detta till 2014. Målet är att öka de europeiska inslagen och frågeställningarna avsevärt. Under det gångna året har Littfest därför haft kontakt med flera europeiska kulturinstitut.

Förutom framträdanden av författare vill festivalen bidra till medskapande genom att arrangera workshops inom olika genrer av skrivande. Särskilda satsningar på olika målgrupper som ungdomar, utlandsfördda besökare och äldre män har också gjorts.

Littfest har tidigare beviljats 350 000 kr av Kulturnämnden och söker även stöd hos Kulturrådet, med flera. Under 2013 äger Littfest rum 14-16 mars.

 Tema musik under samisk vecka

Umeå sameförening – Såhkie beviljas  450 000 kr för att genomföra samiska veckan 2013.

Samiska veckan, Ubmejen Biejvieh, i Umeå startade år 2 000. Den äger rum den första veckan i mars under skolornas sportlov för att också kunna ge barn och ungdomar olika aktiviteter.

Syftet med veckan är att synliggöra den samiska kulturen och Umeå Sameförening.  Genom att genomföra kulturella arrangemang och andra aktiviteter med bakgrund i samisk verksamhet vill man skapa ett intresse för den samiska verkligheten och kulturen.  Den innehåller olika konstnärliga uttryck; teater, musik, dans, konst, slöjd och idrott.

I år är temat framförallt musik och det planeras bland annat för en dansföreställning.

För ytterligare information:

Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd
Ordförande Kulturhuvudstadsutskottet
090- 16 14 12
070-655 64 84

Sven-Olov Edvinsson
Vice ordförande Kulturhuvudstadsutskottet
070-602 66 34

Off-Made:
Frida Grassman
Projektledare, NorrlandsOperan
090-15 43 36

Norrländsk passion:
Med Reventberg
Teaterchef, Västerbottensteatern
0910-71 56 10

070-159 66 26


Littfest:
Patrik Tornéus
Ordförande, Föreningen Littfest
0727-454 655

Samiska veckan:
Eva Conradzon
Projektledare
070-354 51 06

Umeå har utsetts till Europas kulturhuvudstad 2014. Varje år utser EU två kulturhuvudstäder i Europa, med syfte att belysa vårt gemensamma kulturarv och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns i länderna inom EU. I Umeå är satsningen en viktig del av kommunens långsiktiga tillväxtstrategi. Den ger ett större intresse för staden och dess aktörer, och bidrar till kulturdriven tillväxt. Det skapar nya möten, nätverk och samverkan mellan Västerbotten och Europa.