Svenska Ishockeyförbundet

Fyra beslut i Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 11:53 CET

Här nedan bifogas fyra beslut i Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd i dag, torsdagen den 4 november 2010.

För eventuella frågor ring:

Disciplinnämndens Cecilia Hager, mobiltel: 070 – 932 06 20

 

Med vänliga hälsningar

 

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET

Marknads- och kommunikationsavdelningen

 

Anders Feltenmark

Informationsassistent

 

Johanneshov den 4 november 2010                                                                       Ärendenr: 28a-10/11

 

BESTRAFFNINGSÄRENDE

Namn:                          Håkan Bogg

Förening:                     Mora IK

Adress:                         Box 142, 792 23 Mora

Matchdatum:                2010-10-30

Mellan:                        Mora IK – Leksands IF

Domare/anmälare:      Thomas Forsström

 

BESLUT

Efter ett match penalty i en match mellan Mora IK och Leksands IF, HockeyAllsvenskan, den 30 oktober 2010, åläggs Håkan Bogg, Mora IK, följande straff för slagsmål:

1. Avstängning fr.o.m. den 1 november t.o.m. den 6 november 2010. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2. Böter om 5 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, filmsekvenser från händelsen samt ett yttrande från Håkan Bogg.

Av utredningen framgår att Håkan Bogg och Johan Alcén efter en tekning i mittzonen blir stående och börjar knuffa på varandra. Knuffandet eskalerar sedan till ett slagsmål där båda spelarna är aktiva genom att utdela knytnävsslag mot ansiktet. Båda spelarna kastar en varsin handske under slagsmålet, vilken avslutas genom att båda spelarna faller omkull och linjemännen går in och bryter. Disciplinnämnden gör bedömningen att båda spelarna har varit lika aktiva under såväl inledningsskedet som resterande delar av slagsmålet. Mot bakgrund av att det rört sig om ett relativt utdraget förfarande med ett antal slag mot huvudet med kastade handskar bör Håkan Bogg ådömas en avstängning motsvarande två matchers avstängning (inklusive den automatiska avstängningen) och böter motsvarande en match.

 

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar, utvisning enligt regel 528.

 

I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.

 

I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Hans-Göran Elo, Ulf Lindgren och Stefan Persson.

Enhälligt.

 

På disciplinnämndens vägnar

Cecilia Hager

 

 

Johanneshov den 4 november 2010                                                                       Ärendenr: 28b-10/11

 

BESTRAFFNINGSÄRENDE

Namn:                          Johan Alcén

Förening:                     Leksands IF

Adress:                         Box 118, 793 23 Leksand

Matchdatum:                2010-10-30

Mellan:                        Mora IK – Leksands IF

Domare/anmälare:      Thomas Forsström

 

BESLUT

Efter ett match penalty i en match mellan Mora IK och Leksands IF, HockeyAllsvenskan, den 30 oktober 2010, åläggs Johan Alcén, Leksands IF, följande straff för slagsmål:

1. Avstängning fr.o.m. den 1 november t.o.m. den 7 november 2010. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2. Böter om 3 500 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

 

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan och filmsekvenser från händelsen. Johan Alcén har förklarat att han inte har något att invända mot innehållet i anmälan.

Av utredningen framgår att Håkan Bogg och Johan Alcén efter en tekning i mittzonen blir stående och börjar knuffa på varandra. Knuffandet eskalerar sedan till ett slagsmål där båda spelarna är aktiva genom att utdela knytnävsslag mot ansiktet. Båda spelarna kastar en varsin handske under slagsmålet, vilket avslutas genom att båda spelarna faller omkull och linjemännen går in och bryter. Disciplinnämnden gör bedömningen att båda spelarna har varit lika aktiva under såväl inledningsskedet som resterande delar av slagsmålet. Mot bakgrund av att det rört sig om ett relativt utdraget förfarande med ett antal slag mot huvudet med kastade handskar bör Johan Alcén ådömas en avstängning motsvarande två matchers avstängning (inklusive den automatiska avstängningen) och böter motsvarande en match.

 

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar, utvisning enligt regel 528.

 

I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.

 

I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Hans-Göran Elo, Ulf Lindgren och Stefan Persson.

Enhälligt.

 

På disciplinnämndens vägnar

Cecilia Hager

 

 

Johanneshov den 4 november 2010                                                                       Ärendenr: 30a-10/11

 

BESTRAFFNINGSÄRENDE

Namn:                          Adam Larsson

Förening:                     Skellefteå AIK

Adress:                         Box 185, 931 22 Skellefteå

Matchdatum:                2010-11-02

Mellan:                        Skellefteå AIK – Timrå IK

Domare/anmälare:      Niclas Johansson

 

BESLUT

Efter ett match penalty i en match mellan Skellefteå AIK och Timrå IK, Elitserien, den 2 november 2010, åläggs Adam Larsson, Skellefteå AIK, följande straff för slagsmål:

1. Avstängning fr.o.m. den 3 november t.o.m. den 6 november 2010. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2. Böter om 3 500 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

 

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, filmsekvenser från händelsen samt ett yttrande från Adam Larsson.

Av utredningen framgår att Adam Larsson och Daniel Corso deltagit i ett slagsmål där båda spelarna utdelat ett relativt stort antal slag som träffat i ansiktet. De har fortsatt att slå mot varandra trots att linjemännen försökt bryta. Bland annat mot bakgrund av att Adam Larsson är initiativtagare till slagsmålet ska han ådömas en avstängning motsvarande två matchers avstängning (inklusive den automatiska avstängningen) och böter motsvarande en match.

 

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar, utvisning enligt regel 528.

 

I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.

 

I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Hans-Göran Elo, Ulf Lindgren och Stefan Persson.

Enhälligt.

 

På disciplinnämndens vägnar

Cecilia Hager

 

 

 

Johanneshov den 4 november 2010                                                                       Ärendenr: 30b-10/11

 

BESTRAFFNINGSÄRENDE

Namn:                          Daniel Corso

Förening:                     Timrå IK

Adress:                         Box 263, 861 26 Timrå

Matchdatum:                2010-11-02

Mellan:                        Skellefteå AIK – Timrå IK

Domare/anmälare:      Niclas Johansson

 

BESLUT

Efter ett match penalty i en match mellan Skellefteå AIK och Timrå IK, Elitserien, den 2 november 2010, åläggs Daniel Corso, Timrå IK, följande straff för slagsmål:

1. Avstängning fr.o.m. den 3 november t.o.m. den 6 november 2010. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2. Böter om 20 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

 

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, filmsekvenser från händelsen samt ett yttrande från Daniel Corso.

Av utredningen framgår att Adam Larsson och Daniel Corso deltagit i ett slagsmål där båda spelarna utdelat ett relativt stort antal mot varandra som träffat i ansiktet. De har fortsatt att slå mot varandra trots att linjemännen försökt bryta slagsmålet. Bland annat mot bakgrund av att Daniel Corso kastat handskarna under slagsmålet ska han ådömas en avstängning motsvarande två matcher (inklusive den automatiska avstängningen) och böter motsvarande en match.

 

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar, utvisning enligt regel 528.

 

I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.

 

I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Hans-Göran Elo, Ulf Lindgren och Stefan Persson.

Enhälligt.

 

På disciplinnämndens vägnar

Cecilia Hager