E.ON Sverige AB

Fyra bostadsrättsföreningar och ett E.ON ger unikt fjärrvärmeverk

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2016 14:25 CET

Fyra saxar klippte idag röda bandet för Täby fjärrvärmeverk. E.ON och de fyra bostadsrättsföreningarna Storstugan, Volten, Annexet och Farmen samäger fjärrvärmeverket vilket håller nere kostnader och minskar miljöpåverkan.

Täby fjärrvärmeverk är nu färdigbyggt och levererar värme och varmvatten från förnybara bränslen. Verket ovanför Arninge handelscentrum ägs av energibolaget E.ON tillsammans med de fyra bostadsrättsföreningarna i centrala Täby.

Samägandet är unikt och ger fördelar både för de boende, för Täby kommun och för E.ON. Bostadsrättsföreningarna kan hålla nere kostnaderna för sin uppvärmning. Miljöpåverkan lokalt och globalt minskar genom effektiv produktion med förnybara bränslen samtidigt som gamla anläggningar och skorstenar i bostadsområdena kan rivas. Genom samägandet kan E.ON även producera ännu mer förnybar energi vilket hela Täby får nytta av.

– I vårt arbete med att bygga hållbara städer och samhällen är det viktigt att vi hittar lösningar som tillfredsställer kundernas framtida behov. Det gör vi bäst ihop med de som bor och lever i kommunen vilket den här anläggningen i Täby är ett tydligt exempel på, säger Stefan Håkansson, E.ON Värme.

Fjärrvärmenätet ägs av Täby kommun och sträcker sig i dag från Roslags Näsby i söder till Arninge i norr. Tack vare den nya fjärrvärmeanläggningen kan E.ON fortsättaatt bygga ut nätet tillsammans med kommunen och möjliggöra att fler i Täby får tillgång till miljövänlig uppvärmning. Fjärrvärmenätet kommer senast år 2027 vara öppet för alla värmeleverantörer, vilket ger kunderna möjlighet att i konkurrens fritt välja värmeleverantör.

– Det är fantastiskt att E.ON tillsammans med bostadsrättsföreningar kan ta den här typen av initiativ. Jag ser väldigt positivt på att vårt fjärrvärmenät är världens första med fri konkurrens och privat produktion, säger Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.


För mer information vänligen kontakta:

Lena Berglund, Regional Manager Stockholm E.ON Sverige AB
E-post: lena.berglund@eon.se
Tel: +46 (0) 730 85 96 75

Om Täby fjärrvärmeverk

Täby fjärrvärmeverk i Arninge i norra Täby består av två biobränslepannor för träflis. Anläggningen driftsattes 1 september 2016 och invigdes den 12 november. Anläggningen ägs av bostadsrättsföreningarna Storstugan, Volten

Annexet och Farmen tillsammans med E.ON. De fyra föreningarna består av totalt 2.619 lägenheter i centrala Täby. E.ONs ambition att arbeta nära tillsammans med kunderna för en hållbar stadsutveckling förstärks med detta projekt.

E.ON är idag en etablerad aktör i Stockholmsregionen med över 120 000 elnätskunder, produktion och distribution av fjärrvärme i sex norrortskommuner samt 13 gastankstationer.

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.