Upplands Lokaltrafik

Fyra bussbolag vinnare i UL:s upphandling

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 11:41 CEST

I den upphandling av busstrafik som UL (Upplands Lokaltrafik) genomfört har tilldelningsbeslut fattats av UL:s styrelse. Upphandlingen omfattar 14 olika trafikpaket och fyra bussbolag har lämnat vinnande anbud på olika trafikpaket.

UL har genomfört en upphandling av busstrafik för att säkerställa att busstrafiken kan bedrivas under den tid som behövs till dess att det rättsliga efterspelet avgjorts i den nu avbrutna upphandlingen. Tilldelningsbeslut fattades av UL:s styrelse vid tilldelningsbeslutet ett extra styrelsesammanträde på onsdagskvällen. Alla fyra bussbolag som lämnat anbud har vunnit olika stora delar.

Trafiken som upphandlats omfattar ca 165 bussar som i huvudsak ska köra UL:s region- och expresslinjer och avtalstiden är ett år, med möjlighet att justera avtalslängden om behov finns.

De bussbolag som har vunnit trafik i denna upphandling är Nobina, Kristian Larsson Busstrafik, Knivstabuss och KR Trafik.

Trafikstart för det nya avtalet sker i samband med skiftet till sommartidtabell 13 juni 2011.

Samtliga anbud uppfyllde de krav som UL ställt vilket ledde fram till att lägsta pris blev avgörande.

Jämfört med dagens avtal bedömer UL att de nya avtalen totalt sett blir ca 6,5 procent dyrare, vilket med hänsyn till den korta avtalstiden var något som UL räknade med.

Resultatet av upphandlingen har meddelats samtliga anbudsgivare.

Information med anledning av detta pressmeddelande lämnas av:
UL – Informationschef Sture Jonsson, tel 018 - 65 99 08 eller 070-212 03 85.

UL(Upplands Lokaltrafik) ansvarar för kollektivtrafiken i Uppsala län. Verksamheten omfattar linjetrafik med buss och tåg, Upptåget. Totalt används ca 340 bussar och 10 tåg. UL ägs av Landstinget i Uppsala län och länets kommuner.