Västerås Science Park AB

Fyra Createbolag redo för marknaden

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 14:34 CEST

Fredagen den 14 juni var det examen för fyra bolag i företagsinkubatorn Create Business Incubator Mälardalen, Create. Bolagen har genom Create fått avancerat affärsutvecklings­stöd i sin uppstartsfas och är nu redo att stå på egna ben. Två av bolagen har sitt säte i Västerås.

Omikai Systems är ett Västeråsföretaget som är ettav de bolag som nu gör exit från Create. De arbetar med verksamhetsutveckling för företag inom den grafiska industribranschen. Deras innovativa och webbaserade tjänst är nästa generations affärssystem och hjälper företag att skapa kvalitet i arbetet, leveranssäkerhet, minskad miljöpåverkan och en ökad ekonomisk lönsamhet. Under ett års tid har Omikai fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Create i form av bland annat en egen affärscoach som stöttat och väglett företaget på sin väg mot marknaden.

– Nu står vi inför en tillväxtfas med lansering på en internationell marknad och vi ser väldigt positivt på framtiden. Vi är oerhört tacksamma för den hjälp och stöd vi har fått från Create som har gjort denna utveckling möjlig, säger Mathias Erlandsson, vd för Omikai Systems.

Scandinavian Real Heart är ett annat Västeråsföretag som nu lämnar inkubatorn.

– Vi har under vår tid i Create haft ett stort stöd av vår affärscoach och siktar nu mot att ta in riskkapital för att komma vidare mot djurförsök och kliniska studier, säger Susanne Hedman, vd för Scandinavian Real Heart.

Företaget utvecklar den första mekaniska hjärtpumpen i världen som efterliknar människohjärtats pumpprincip med fyra kammare. Avsiken är att Real Hearts pump ska bli en permanent lösning, ett s.k. permanent TAH (Total Artificial Heart), som opereras in istället för ett donatorhjärta.

– Det är fantastiskt roligt att följa företagens utveckling. De har verkligen gjort framsteg under den tid vi har haft möjligheten att jobba med dem och det ska bli spännande att följa dem även framöver, säger Erik Asph Hennerdal, vd för Create.

Create är en företagsinkubator som stödjer entreprenörer från Västmanland och Sörmland från idé till marknad och startade sin verksamhet 2008. Create är en mötesplats och innovationsmiljö för entreprenörer och idébärare som snabbare vill uppnå kommersiellt genombrott på marknaden. Målet är att skapa framgångsrika företag med stor affärspotential.

Utöver Omikai Systems och Scandinavian Real Heart från Västerås var det Aquasupport från Strängnäs och Kenrex Envirotech från Kungsör som gjorde exit från Create och nu är redo att stå på egna ben.

 

Om Createbolagen:

Aquasupport Sweden AB, Strängnäs, tillhandahåller trycksatt nödvatten i befintliga lokaler och verksamheter i samband med förorenat vatten eller vattenavbrott. www.aquasupport.se.

Kenrex Envirotech AB, Kungsör, är ett innovativt företag som utvecklar vattenreningslösningar inom alla slags avloppsvatten för att sätta restprodukter i kretslopp. www.kenrex.se.

Omikai Systems AB, Västerås, arbetar med verksamhetsutveckling för företag inom den grafiska industribranschen. De utvecklar nästa generations affärssystem som hjälper företag att skapa kvalitet i arbetet, leveranssäkerhet, minskad miljöpåverkan och en ökad ekonomisk lönsamhet. www.omikai.com.

Scandinavian Real Heart AB, Västerås, utvecklar den första mekaniska hjärtpumpen i världen som efterliknar människohjärtats pumpprincip med fyra kammare. Avsiken är att Real Hearts pump ska bli en permanent lösning, ett s.k. permanent TAH (total Artificiell Heart), som opereras in istället för ett donatorhjärta. www.realheart.se.

 

För mer information:

Erik Asph Hennerdal, vd Create Business Incubator Mälardalen AB
Mobil: 073-969 51 30
E-post: erik.hennerdal@createhere.se

MariaSjöstedt, kommunikationsansvarig Create Business Incubator Mälardalen AB
Mobil: 070-251 03 12
E-post: maria.sjostedt@createhere.se

 

Om Create
Create Business:

Incubator Mälardalen AB (Create) erbjuder entreprenörer i Södermanland och Västmanland ett affärsutvecklingsstöd som leder till snabbare och säkrare tillväxt – från idé till marknad. Vi vänder oss till startup-företag som har ambition att bygga ett stort och lönsamt företag på en växande, global marknad. Create är en non-profitverksamhet som ägs gemensamt av Västerås Science Park och Munktell Science Park i Eskilstuna och arbetar i nära samarbete med Mälardalens Högskola. Create finansieras av egna intäkter, Almis nationella inkubatorsprogram Business Incubation for Growth Sweden och strukturfondsmedel från EU. Läs mer på www.createhere.se.


Västerås Science Park är en av Sveriges största teknikparker vars huvudsyfte är att underlätta, stimulera och öka företagande i Västmanland. Besök vår verksamhet på http://www.vasterassciencepark.se