Centerpartiet

Fyra medieföretag köper Centertidningar AB

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:12 CEST

Centerpartiet säljer Centertidningar AB till MittMedia Förvaltnings AB, Morgonpress Invest AB,
Tidningsaktiebolaget Stampen och VLT AB (publ).

• Nuvarande politisk inriktning på ledarsidorna garanteras
• Vidareutveckling av landsortstidningarna säkras med regionala ägare i samverkan i
det nybildade bolaget mkt media AB
• Ett av Nordens största tidningstryckeriföretag skapas genom att föra samman
tryckerier hos köpare och säljare
• Centerpartiet erhåller 1 815 Mkr, vilket borgar för en vidareutvecklad opinionsbildning,
utbildningsmöjligheter för förtroendevalda och resurser för att utveckla en modern
folkrörelse

– Våra tidningar har under lång tid varit framgångsrika, men vi anser att det krävs nya ägare som kan
utveckla tidningarna i takt med att mediekonsumtionen förändras och konkurrensen ökar. Med
regionala ägare säkras det lokala innehållet och den lokala närvaron. Genom försäljningen får vi
resurser att vidareutveckla Centerpartiets opinionsbildning och utveckla en modern folkrörelse,
samtidigt som vi garanteras en kontinuitet när det gäller tidningarnas ledarsidor. Detta stärker oss alla
i den liberala familjen, säger Maud Olofsson, Centerpartiets ordförande.

Säkrad publicistisk mångfald
Centertidningar består av de helägda flerdagarstidningarna Hallands Nyheter, Länstidningen
Södertälje, Norrtelje Tidning, Södermanlands Nyheter och Östersunds-Posten och genom andel i
intressebolaget Hälsingetidningar Hudiksvalls Tidning, Hälsinge Kuriren och Ljusdals-Posten samt de
helägda fådagarstidningarna Nynäshamns-Posten och Lidingö Tidning samt Idrottsbladet Motorsport.
Därutöver äger Centertidningar 24 procent i Ortstidningar i Väst som ger ut fådagarstidningar i
Göteborgsområdet.

Köparnas regionala förankring och nuvarande verksamheter säkrar mångfald och lokal närvaro inom
svensk dagspress. Centerpartiet garanteras att ledarsidorna i de aktuella tidningarna inte påverkas av
ägarförändringen utan bibehåller sin ideologiska hemvist. Centerpartiet kommer även i fortsättningen
att utse de politiska redaktörerna.

– Förvärvet stärker de lokala tidningsföretagen, ökar konkurrenskraften och garanterar publicistisk
mångfald, säger Tomas Brunegård, koncernchef i Tidningsaktiebolaget Stampen. En bibehållen
politisk förankring är positiv för utvecklingen av tidningarna, vilket sammanfaller med säljarnas
önskemål.

Samverkan i gemensamt utvecklingsbolag
De fyra medieföretagen bildar mkt media AB. Bolaget blir en samlande kraft inom områden där en
centralt sammanhållen utvecklingsverksamhet stärker de lokala verksamheterna. Detta skapar
kostnadseffektivitet. Inom ramen för mkt media AB kommer även ett utvecklingsprogram för
ledarskribenter att etableras.

– Utvecklingstakten inom media är hög. Var för sig har lokaltidningarna inte de ekonomiska
förutsättningarna att möta konkurrensen i form av teknik- och produktutveckling, säger Jan Cahling,
VD och koncernchef i MittMedia Förvaltnings AB.


Ett av Nordens största tidningstryckeriföretag skapas
Förutom företag inom tidningsutgivning driver Centertidningar även tryckeriverksamhet i Östersund,
Norrtälje och Södertälje genom Tabloidtryck i Norden. Dessa verksamheter samordnas med VTAB
och VLT Press tryckeriverksamhet. Härigenom bildas ett av Nordens största tidningstryckeriföretag
med cirka 600 anställda och en beräknad årsomsättning om 1,3 miljarder kronor. Det nya tryckeriföretaget
kommer att ägas av VTAB Intressenter, där Stampen är huvudägare, och VLT.

Konkurrenskraftig lokalpress

– Vi fortsätter att värna om det lokala perspektivet i såväl nyhetsförmedling som i den politiska
debatten, samtidigt som Centerpartiets beslut att sälja har inneburit en intressant möjlighet att skapa
de större och konkurrenskraftigare strukturer branschen så väl behöver. Vi har i linje med vår strategi
länge sökt efter liknande öppningar, säger Lennart Foss, VD och koncernchef i VLT AB.

Affären har genomförts genom att utvecklingsbolaget mkt media AB förvärvat samtliga aktier i
Centertidningar AB per den 24 oktober 2005 från ägarbolaget Randello Invest AB. mkt media AB ägs
till 18 procent av Mittmedia Förvaltnings AB, till 10 procent av Morgonpress Invest AB, till 41 procent
av Tidningsaktiebolaget Stampen och till 31 procent av VLT AB (publ). Köpeskillingen uppgår till 1 815
Mkr.

Handelsbanken Capital Markets har agerat rådgivare till Randello Invest AB i försäljningsprocessen
och Hjalmarsson & Gunterberg Corporate Finance har agerat rådgivare till köparna.

Efter övertagandet avses Hallands Nyheter med dotterbolag att ägas av Stampen och Morgonpress
Invest. Östersunds-Posten med dotterbolag avses ägas av MittMedia, medan Hudiksvalls Tidning,
Hälsinge Kuriren och Ljusdals-Posten avses ägas av MittMedia tillsammans med familjen Svender.
Länstidningen Södertälje, Norrtelje Tidning samt Idrottsbladet Motorsport, Nynäshamns-Posten och
Lidingö Tidning avses att ägas av VLT. Södermanlands Nyheter avses att ägas gemensamt av
Stampen och VLT AB. Centertidningars andel av Ortstidningar i Väst avses ägas av Stampen, som
kommer att verka för en vidareutveckling av verksamheten. mkt media AB avses ansvara för den
förvärvade andelen om 50 procent av försäljningsbolaget Riksmedia Sverige AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jöran Hägglund, partisekretare (c), telefon 070-329 22 29

Tomas Brunegård, koncernchef Tidningsaktiebolaget Stampen, telefon 070-562 44 00

Lennart Hörling, ordförande i Morgonpress Invest AB, telefon 070-589 70 01

Jan Cahling, koncernchef Mittmedia Förvaltnings AB, telefon 070-315 95 05

Lennart Foss, verkställande direktör och koncernchef VLT AB, telefon 070-658 69 58

Peder Schumacher, verkställande direktör VTAB, telefon 070-562 40 87


Centerpartiet inbjuder till presskonferens idag tisdag 25 oktober klockan 09.30
på Centerpartiets riksdagskansli, Mynttorget 2. Medtag legitimation/ID-handling.

mkt media AB inbjuder till pressträff idag tisdag 25 oktober klockan 11.30
på Nordic Sea Hotel, Vasaplan 2-4, lokal: Maskinrummet.


Centertidningar AB
Centertidningar består av de helägda flerdagarstidningarna Hallands Nyheter, Länstidningen
Södertälje, Norrtelje Tidning, Södermanlands Nyheter och Östersunds-Posten och genom andel i
intressebolaget Hälsingetidningar Hudiksvalls Tidning, Hälsinge Kuriren och Ljusdals-Posten samt de
helägda fådagarstidningarna Nynäshamns-Posten och Lidingö Tidning samt Idrottsbladet Motorsport.
Därutöver äger Centertidningar 24 procent i Ortstidningar i Väst som ger ut fådagarstidningar i
Göteborgsområdet.

Förutom tidningsutgivning bedrivs inom koncernen grafisk verksamhet med omfattande tidningstryckning
genom Tabloidtryck i Norden AB med verksamhet i Östersund, Norrtälje och Södertälje samt
civiltrycksverksamhet i Hallands Nyheters Civiltryckeri och Österbergs & Sörmlandstryck. Koncernen
äger också ÖP TV AB i Jämtland och IT-bolaget Adeprimo i Östersund. Vidare är koncernen
hälftenägare i försäljningsbolaget Riksmedia Sverige AB. Under 2004 omsatte koncernen 742 Mkr och
redovisade ett resultat före skatt om 80 Mkr. Antalet anställda uppgår till cirka 700.

MittMedia Förvaltnings AB
MittMedia bedriver genom dotterbolag och dotterdotterbolag bland annat tidningsutgivning, tryckeri,
distribution, samt verksamhet inom radio (Rix FM). Under 2004 omsatte MittMedia 917 miljoner kronor
och hade 1.149 anställda.

I koncernen ingår Gävle Tidningar AB med dotterbolag, Tryckeri AB Ljusnan i Bollnäs med
dotterbolag, Sundsvalls Tidnings AB med dotterbolag, Tidningen Ångermanland AB i Härnösand och
AB Allehanda i Örnsköldsvik med dotterbolag. Följande dagstidningar ingår i koncernen: Gefle
Dagblad, Arbetarbladet, Tidningen Ljusnan, Sundsvalls Tidning, Dagbladet, Tidningen Ångermanland
och Örnsköldsviks Allehanda.

Distribution av tidningarna inom koncernen samt en del externa titlar sköts av Svensk
Morgondistribution AB, som till 65 procent ägs av MittMedia Förvaltnings AB. MittMedia Service AB,
också ägt av MittMedia Förvaltnings AB, har som uppgift att inom koncernen utföra administrativa
tjänster och svarar för koncernens IT-verksamhet.

MittMedia Förvaltnings AB äger 29,5 procent i Mediabolaget i Halland AB (Hallandsposten med
dotterbolag) samt 22 procent i Liberala Tidningar AB, som äger Nerikes Allehanda-koncernen.

MittMedia Förvaltnings AB är också delägare i Tidningarnas Telegrambyrå med 5 procent och i
Citygate med 9 procent.

Morgonpress Invest AB
Morgonpress Invest AB bildades 2003 och ägs till 49 procent av Lidköpingspress och till 51 procent av
Tidningsaktiebolaget Stampen. Syftet med verksamheten är att agera som ägare av svenska
landsortstidningar. Morgonpress Invest äger 21,1 procent av aktierna i Mediaintressenter PLMS, som
är huvudägare till VLT.

Tidningsaktiebolaget Stampen
Tidningsaktiebolaget Stampen är moderbolag i GP-koncernen där Göteborgs-Posten utgör den största
verksamheten. Övriga hel- eller delägda verksamheter är främst tidningsutgivning, tryckeri,
distribution, samt verksamhet inom radio. Under 2004 omsatte koncernen 1 625 miljarder kronor och
hade 900 anställda.

Stampen har ägarintressen i flera morgontidningar. Bland annat äger Stampen 48 procent i
Bohusläningen Intressenter AB som ger ut Bohusläningen och Strömstads Tidning. Genom Liberala
Tidningar AB och Liberal Dagpress Invest AB är Stampen delägare i Nerikes Allehanda (21,9 procent)
och Hallandsposten (9,9 procent).

Stampen äger 21,1 av aktierna i Mediaintressenter PLMS som är största ägare i VLT-koncernen och
51 procent i Morgonpress Invest. Vidare äger Stampen 10 procent i TT Intressenter som äger

Tidningarnas Telegrambyrå och är huvudägare i Svensk Radioutveckling KB. Svensk Radioutveckling
KB driver tillsammans med MTG radiokanalen RIX FM.

Stampen är en av åtta delägare i Västsvensk Tidningsdistribution som distribuerar bland annat
Göteborgs-Posten till prenumeranter.

VLT
Koncernen bedriver tidningsutgivning, distributionsverksamhet, tryckeri, verksamhet inom Internet och
radio samt registrering och kvalitetskontroll av TV-reklam och tidningsannonser. Under 2004 omsatte
VLT 823 miljoner kronor och hade 1 023 anställda.

Affärsområdet Tidningar har tidningsutgivning på åtta orter med en sammanlagd medelupplaga om
cirka 115 000 exemplar. Tidningarna är VLT i Västerås, Bärgslagsbladet i Köping, Arboga Tidning,
Sala Allehanda, Fagersta-Posten, Avesta Tidning samt TTELA i Trollhättan och Vänersborg.
Vidare ingår tidningsdistribution och utdelning av direktreklam, ägarandel i Internetutvecklaren
Citygate (9,0 procent) samt delägarskap (11,1 procent ) i Västsvensk Tidningsdistribution KB.
Tryckeriverksamheten omfattar VLT Press med ett högmodernt tryckeri i Västerås, samt genom ett
delägarskap (10,0 procent ) i VTAB.

Affärsområdet Elektroniska medier har verksamhet inom området Internet genom utveckling och
försäljning av verktyg för digital kommunikation i Leanback Sweden. Radio utgörs av stationen Rix FM
106,1 i Västmanland i bolaget Bra Radio. Registrering och kvalitetskontroll av TV-reklam och
tidningsannonser sker i företaget TVCheck.