Näringsdepartementet

Fyra miljoner till investeringsfrämjande

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 14:57 CEST

Pressmeddelande
12 april 2006
Näringsdepartementet
Utrikesdepartementet

Regeringen har idag beslutat att bidra med tre miljoner kronor till Invest in Sweden Agency (ISA) för att främja kinesiska investeringar och en miljon kronor för att främja indiska investeringar i Sverige. Båda satsningarna avser år 2006.

- För att få del av utländska direktinvesteringar är det viktigt att positionera sig tidigt och satsa långsiktigt i berörda länders utveckling och internationella expansion, säger näringsminister Thomas Östros.

ISA har verkat på den kinesiska marknaden sedan 2002 och fokuserar särskilt på högteknologiska branscher och andra områden där Sverige har konkurrensfördelar. Det gäller bland annat IT och telekom, elektronik, träförädling, fordonsindustri samt bioteknik.

Företagsbearbetning, delegationsbesök, seminarier samt informations- och marknadsföringsinsatser har hittills bidragit till 32 kinesiska investeringar i Sverige. ISA finns i dag i Shanghai, Peking och Kanton.

Även i Indien inriktas verksamheten på högteknologiska branscher och områden där Sverige har hög kompetens och där tydlig efterfrågan finns, främst inom IT och telekom, bioteknik samt fordonsindustrin.


Kontakt:
Håkan Carlsson
Pressekreterare hos Thomas Östros
08-405 55 60
0708-67 39 86


Läs mer
-------------------------
Läs mer om Kina (http://www.regeringen.se/sb/d/3822)
Läs mer om Indien (http://www.regeringen.se/sb/d/3895)