Utrikesdepartementet

Fyra nya ambassadörer i Stockholm

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 11:37 CEST

Följande fyra ambassadörer överlämnar fredagen den 31 augusti 2007 sina kreditivbrev till H.M. Konungen:

Argentina
Argentinas nyutnämnde ambassadör Hérnan Massini Ezcurra är född 1941 och är karriärdiplomat. Sedan 1998 innehar han befattningen som enhetschef i utrikesministeriet för frågor rörande Öst- och Centraleuropa. Han har under senare år bland annat varit Ambassadör i Colombia, Enhetschef och förhandlare i UM.


Rwanda
Rwandas nyutnämnda ambassadör Jacqueline Mukangira är född 1964 och har avlagt akdemiska examina ibland annat juridik och geografi vid National University of Rwanda. Från att ha ägnat sig åt läraryrket har Mukangira under senare år främst gjort sig känd för sitt engagemang i kampen mot HIV/AIDS. Sedan 2004 är hon ledamot av parlamentet med säte i deputeradekammaren.

Japan
Japans nyutnämnde ambassadör Akira Nakajima är född 1947 och karriärdiplomat. Han har under senare år bland annat varit inspektör i Utrikesdepartementet, Ambassadör i Senegal med sidoackreditering i Gambia, Mali, Mauretanien, KapVerde samt Guinea-Bissau och Generalkonsul i Rio de Janeiro.


Slovakien
Slovakiens nyutnämnde ambassadör Peter Kmec är född 1966 och har avlagt en doktorsexamen i juridik vid universitetet i Bratislava. Han anställdes 1990 i dåvarande Tjeckoslovakiens utrikesministerium och har under senare år innehaft bland annat befattning som kabinettschef hos utrikesministern, andreman vid ambassaden i Washington, biträdande kabinettschef hos utrikesministern och politisk rådgivare under OSSE-uppdrag i Georgien.Kontakt:
Ulf Håkansson
Ambassadör, Protokollet
08-405 57 04
070-564 30 84
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om Audienser för nya utländska sändebud (http://www.regeringen.se/sb/d/2868/a/52497)