Katrineholms kommun

Fyra nya e-tjänster till Katrineholms kommun

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 15:48 CET

I Katrineholms kommun arbetar vi aktivt och framgångsrikt med stor digital delaktighet och förenklad kommunikation med medborgarna. Vi arbetar med att minska den digitala klyftan och att göra kommunens tjänster tillgängliga via e-tjänster.

 Följande e-tjänster lanseras idag:

- Inkomstförfrågan inom handikappomsorg och äldreomsorg

- Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst

- Ansökan om resebidrag för gymnasieelever

- Ansökan om inackorderingstillägg för gymnasieelever

Kommunens syfte är att förenkla och öka tillgängligheten genom att medborgarna själva kan sköta en del av sina ärenden hemifrån, vilket ger kortare ledtider och utökad service.

Våra e-tjänster hittar du på www.katrineholm.se/etjanster

För ytterligare upplysningar kontakta:
Lena Hammarbäck, projektledare, telefon 0150-48 80 70

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

www.katrineholm.se