IT&Telekomföretagen

​Fyra nya invalda i IT&Telekomföretagens styrelse

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 13:37 CEST

Anna Wikland Google AB, Karin Schreil Jonsson Fujitsu Sweden AB, Thorbjörn Sagner Eltel Networks Infranet AB och Hélène Barnekow Telia Sverige AB valdes igår, den 12 maj 2016, in som nya medlemmar i styrelsen för IT&Telekomföretagen inom Almega, vid årsmötet i Stockholm.

- Vi är mycket glada att välkomna ytterligare fyra mycket kunniga medlemmar till vår styrelse, säger Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen och vice VD Almega.Tillsammans med övriga ledamöter bidrar de med precis den bredd och erfarenhet vi behöver för att fullgöra vårt uppdrag att vara en motor för digitaliseringen av Sverige. Värt att notera är också att vi i och med dessa nyval nu är fler kvinnor än någonsin i vår styrelse, vilket naturligtvis är en positiv utveckling. 

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef Addnode Group AB, omvaldes samtidigt till styrelseordförande. Staffan Hanstorp tillträdde som ordförande i IT&Telekomföretagen 2012.

- Den nu pågående digitaliseringen innebär en omvälvande strukturomvandling inom nästan alla samhällsområden. Rätt nyttjad och rätt prioriterad kan den bidra till att lösa många av våra viktigaste och mest akuta samhällsproblem och utmaningar. Om detta har vi talat länge, och vi ser med glädje att den insikten har fått allt större genomslag också långt utanför vår bransch. IT&Telekomföretagen spelar en viktig roll i denna omvandling. För att digitaliseringen ska lyckas krävs att vi har en stark och konkurrenskraftig IT- och telekombransch verksam i Sverige. Jag är glad att få fortsatt förtroende att bidra till att verka för det, säger Staffan Hanstorp. 

Styrelse IT&Telekomföretagen inom Almega 2016

Staffan Hanstorp Addnode Group AB, Ordförande (Omvald)

Hélène Barnekow Telia Sverige AB (Nyvald)

Stefan Bäcktorp Bredbandsgruppen AB (Omvald)

Anders Englund Attentec AB (Omvald)

Åsa Landén Ericsson Enfo Pointer AB (Omvald)

Pär Fors CGI Sverige AB (Omvald)

Per Johanson Tieto Sweden AB (Omvald)

Magnus Larsson Expander Business Consulting AB (Omvald)

Patrik Hofbauer Telenor Sverige AB (Omvald)

Ulf Pehrsson Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Omvald)

Johan Rittner IBM Svenska AB (Omvald)

Thorbjörn Sagner Eltel Networks Infranet AB (Nyvald)

Karin Schreil Jonsson Fujitsu Sweden AB (Nyvald)

Anna Wikland Google AB (Nyvald)

Anne-Marie Fransson IT&Telekomföretagen (Omvald) 

IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige. IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn.
Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.Vi är närmare 1200 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se