Länsstyrelsen Västerbotten

Fyra nya Kvarken-MittSkandiaprojekt

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 11:43 CET

Ovanligt många ansökningar hade styrkommittén för Interreg IIIA Kvarken-MittSkandia att ta ställning till vid årets första möte som hölls i Vasa i går eftermiddag. Sju projekt godkändes och beviljades EU-pengar, varav fyra är helt nya och tre pågår sedan tidigare.

Totalt landade gårdagens beslut på nära 14 miljoner kronor. Ungefär lika mycket, cirka 15 miljoner kronor, återstår därmed i programmets budget.

Två av de nya projekten ägs av Skellefteå kommun. Dessa är Slöjd och konsthantverk över Kvarken som beviljades 1,1 miljoner kronor till att öka konkurrenskraften och ge stöd åt ett 30-tal slöjdare på båda sidor om Kvarken att komma ut på marknaden och få kompetensutveckling. En webbplats för försäljning av deras produkter, m m ska också byggas upp.

Det andra skellefteåprojektet är Community Tourism som beviljades 2,2 miljoner kronor för att ge små, lokala turistföretag, s k destinationer, i Västerbotten och Österbotten stöd att utveckla nya produkter inom området naturturism och ekologiskt hållbar turism.
Mediaprojekt i framkant

Det norsk-svenska projektet Crossmedia Design Norr får 1,6 miljoner kronor till att förstärka kompetensen inom det digitala mediaområdet, t ex film, tv, mobiltelefoni, dataspel, som förenas alltmer. Kommunförbundet Akademi Norr äger projektet som bland annat ska ordna en studio i Hemavan, utveckla kurser, arrangera workshopar och etablera ett forskningsprogram inom området crossmedia design.

I projektet Kvarken Cruise Ports ska Örnsköldsvik och Jakobstad samarbeta för att få kryssningstrafiken i Östersjön att också angöra hamnar i Kvarkenregionen. De 0,5 miljoner kronor som styrkommittén sa ja till ska bland annat användas till att förbättra hamnarnas mottagningskapacitet, utveckla programverksamhet och marknadsföra destinationerna.
Fortsatt stöd

De fyra projekt som får förstärkning i kassan från EU:s regionala fond är Studieförbundet Vuxenskolans Kompetenscirkeln, Västerbottens-företagarnas Crossroad Kvarken och Vasa Yrkeshögskolans projekt Kvarken Business Partners.

Mer information om projekten och dessa beslut finns på programmets webbplats www.kvarken-mittskandia.nu.

Kontaktpersoner:
Hans Beijar, Kvarkenrådet, tel +358 (0)10 617 18 23 Tore Karlsson, länsstyrelsen Västerbotten, tel 090-10 73 13 Margareta Pihlgren, länsstyrelsen Västerbotten, tel 090-10 73 70