Lunds stift

Fyra nya präster till Lunds stift

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 13:34 CET

På söndag prästviger biskop Johan Tyrberg fyra kandidater i Lunds domkyrka. De nya prästerna får tjänster som pastorsadjunkter under ett år i särskilda introduktionsförsamlingar.


Prästkandidaterna:
Per-Ludwig Andersson, Araslövs
församling. Telefon: 0705-21 19 92

Erica Lang, Malmö pastorat med placering i Husie. Telefon: 0769-41 80 69

Joszef Nemeth, Jämshögs församling. Telefon: 0709-46 61 36

Charlotte Vettlevik, Genarps församling. Telefon: 0703-18 32 07


Media hälsas välkomna till prästvigningen i Lunds domkyrka:
Söndag 22 januari klockan 11 (till ca 13). Fotografering är tillåten under in- och utgångsprocessionerna samt efter vigningen då prästerna ställer upp utanför domkyrkan tillsammans med biskop Johan.

Foton på de blivande prästerna:
Foton för fri publicering finns på Lunds stifts webbplats: http://svenskakyrkan.se/lundsstift/pressmeddelande Ange fotograf Camilla Lindskog. En gruppbild tas på söndag efter prästvigningen och kan beställas för fri publicering.

Personligt om prästkandidaterna:
Vem älskar medeltidsveckan, vem springer långt, vem knypplar och vem spelar blockflöjt?
Hitta svaren här: https://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/fem-snabba-till-de-blivande-prasterna

För mer information:
Biskopens kaplan Per Arne Joelsson, 046-15 55 03
perarne.joelsson@svenskakyrkan.se


Camilla Lindskog
Pressekreterare, Lunds stift
Telefon: 046-15 55 23
E-post: camilla.lindskog@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.